Studia Balcanica

Studia Balcanica

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Studia Balcanica 1. Recherches de geographie historique. Изследвания по историческа география. Sofia 1970.

Studia Balcanica 2. Проучвания по случай II конгрес по балканистика. Sofia 1970.

Studia Balcanica 3. La ville balkanique XVe-XIXe ss. Балканският град XV-XIX век. Sofia 1970.

Studia Balcanica 4. Политиката на великите сили на Балканите в навечерието на Втората световна война. Sofia 1971.

Studia Balcanica 5. L’ethnogenese des peoples balkaniques. Етногенезисът на балканските народи. Sofia 1971.

Studia Balcanica 6. Балкански проучвания XX век. София 1972.

Studia Balcanica 7. Les grandes puissances et les Balkans a la veille et au debut de la Deuxieme guerre mondiale 1937-1941. Великите сили и Балканите в навечерието и в началото на Втората световна война, 1937-1941 г. Sofia 1973.

Studia Balcanica 8. Балкански културни и литературни връзки. София 1974.

Studia Balcanica 9. La politique française et les Balkans 1933-1936. Френската политика на Балканите, 1933-1936 г. Sofia 1975.

Studia Balcanica 10. Recherches de geographie historique II. Изследвания по историческа география II. Sofia 1975.

Studia Balcanica 11. La preparation diplomatique du pacte balkanique 1934. Дипломатическата подготовка на балканския пакт от 1934 г. Sofia 1977.

Studia Balcanica 12. Национално-освободителни движения на Балканите в края на XIX век. София 1976.

Studia Balcanica 13. Из историята на българското Възраждане. София 1977.

Studia Balcanica 14. Проблеми на балканската история и култура. София 1979.

Studia Balcanica 15. Балкански културни взаимоотношения. София 1980.

Studia Balcanica 16. Великите сили и балканските взаимоотношения в края на XIX- началото на XX век. София 1982.

Studia Balcanica 17. Изследвания в чест на академик Николай Тодоров. София 1983.

Studia Balcanica 18. A travers le developpement culturel des peoples balkanique (XVe-XXe SS.). Из културното развитие на балканските народи (XV-XX в.). София 1985.

Studia Balcanica 19. A travers lʹhistoire des mouvements sociaux sur les Balkans a la fin du XIXe e pendant le XXe S. Из историята на социалните движения на Балканите в края на XIX и през XX в. Sofia 1986.

Studia Balcanica 20. Раннефеодальные славянские государства и народности (проблемы идеологии и культуы). Раннофеодалните славянски държави (проблеми на идеологията и културата). София 1991.

Studia Balcanica 21. Култура и общество I. София 1992.

Studia Balcanica 22. Култура и общество II. София 1994.

Studia Balcanica 23. Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров (в два тома). София 2001.

Studia Balcanica 24. Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков. София 2003.

Studia Balcanica 25. Византия, Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. София 2006.

Studia Balcanica 26. Изследвания в памет на Апостолос Христакудис. София 2007.

Studia Balcanica 27. Щрихи към балканското средновековие. Изследвания в памет на проф. Николай Кочев. София 2009.

Studia Balcanica 28. Европа: народи и граници. Версайският мир и неговото наследство. София 2010.

Studia Balcanica 29. Етничност, език и идентичност в Югоизточна Европа. София 2014.

Studia Balcanica 30. Балканите и светът modus concurrandi. София 2014.

Studia Balcanica 31. Mirabilia: чудеса и чудовища. София 2016.

Studia Balcanica 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен. София 2017.

Studia Balcanica 33. Mirabilia: чудесно и магическо. София 2020.

Studia Balcanica 34. Балканистиката е моят живот. (Не)познатата Василка Тъпкова-Заимова. София 2020.

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене