Image


Институтът за балканистика при Българската академия на науките е учреден с решение на Министерския съвет на Народна република България от 15 януари 1964 г. под егидата на ЮНЕСКО. Той е създаден като изследователски и образователен център за езиците, историята, културата и съвременното развитие на Балканите.

Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е приемник на основания през 1972 г. Институт по тракология при Българската академия на науките. Той съществува като самостоятелно звено в БАН до реформите през 2010 г., когато се присъединява към Института за балканистика в Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“.

Разположен в историческия център на София, Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН се помещава в две красиви старинни сгради, които са архитектурни паметници. В непосредствена близост се намират някои от най-важните национални институции и исторически забележителности: Народното събрание, Централното управление на БАН, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий", Националната художествена академия, Галерията за чуждестранно изкуство, Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски, Светият синод на Българската православна църква, базиликата от V в. „Св. София", Дворецът с Националната галерия и Президентството на Република България.

Подробно за историята на Института за балканистика

Подробно за историята на Центъра по тракология „Проф. Ал. Фол“

Администрация

Директор:
проф. д-р Румяна Прешленова
Email: roumiana.preshlenova@balkanstudies.bg, balkanistika.bg@abv.bg
Мобилен тел.: +359 888 461 801

Заместник-директор:
доц. д-р Калин Стоев
Email: kalin.stoev@balkanstudies.bg
Мобилен тел.: +359 886 568 862

Научен секретар:
доц. д-р Владислав Иванов
Email: ivanov@balkanstudies.bg

Научен координатор:
гл. ас. д-р Александра Миланова
Email: koordinator@balkanstudies.bg

Помощник-директор:
д-р Ели Филипова
Мобилен тел.: +359 886 568 862
Email: ibct@balkanstudies.bg

Финансово-счетоводен отдел
мобилен тел.: +359 888 745 381
Галина Терзийска, гл. счетоводител
Email: fso@balkanstudies.bg
Марияна Тончева, вътрешен фин. контрольор

Научен съвет

Председател: 
чл.-кор.проф. дин Александър Костов

Заместник председател:  
доц. д-р Иво Топалилов

Членове:
проф. д.н. Бисер Петров
проф. д.н. Валерия Фол
проф. д.н. Олга Смолина
проф. д.н. Орлин Събев
проф. д.н. Рая Заимова
проф. д.н. Юра Константинова
проф. дюн Надя Бояджиева
проф. д-р Румяна Прешленова
проф. д-р Лора Тасева
доц. д-р Антоанета Балчева
доц. д-р Владислав Иванов
доц. д-р Гергана Дончева
доц. д-р Добриела Котова
доц. д-р Добринка Парушева
доц. д-р Златомира Герджикова
доц. д-р Зорка Първанова
доц. д-р Ирина Огнянова
доц. д-р Калин Стоев
доц. д-р Людмила Миндова
доц. д-р Марияна Стамова
доц. д-р Росица Градева

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене