Премиера на седми брой на периодичното научно издание БАЛКАНИ

Balkani 7 Pokana1Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на премиерата на седми брой на периодичното научно издание на Института за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол” БАЛКАНИ 7/2018. Представянето на изданието с тема  "Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX–XXI в.)" ще се състои на 08 януари (вторник), 2019 г. от 17:00 часа в Салона на ИБЦТ, София, ул. Московска 45.

 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

К О Р И Ц А 

лекцията на доц. Златомира Герджикова "Епископът като съдник, ІV-V век"

 плакат Герджикова изрязанИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на доц. д-р Златомира Герджикова "Епископът като съдник, ІV-V век" 

Лекцията ще се проведе на 19 декември 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

Това е последната лекция за 2018 г. по проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“. В средата на месец януари 2019 г. ще ви информираме за лекциите, които са планирани за първата половина на следващата година.

Лекция на доц. Камен Димитров „Северозападните български земи между Тимок и Янтра през Късната античност

плакат ДимитровИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на доц. д-р Камен Димитров „Северозападните български земи между Тимок и Янтра през Късната античност“, която ще се проведе на 11 декември 2018 г. от 17.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45. Лекцията е част от инициативата „Всеки втори вторник“ и проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“.
Разглежданите земи били включени в граничните провинции на Късната Римска (след 395 – Източна Римска) империя, чието развитие най-общо следвало линия на централизация. Имперската политика била насочена главно за защита от външни нашествия чрез поддържане на крепостите от Долнодунавския лимес и разквартируваните в тях военни части. Те били центрове и инфраструктура за доставки и търговия, включително и с варварите най-вече чрез крайдунавските селища. От началото на IV в насетне в тях се развивали паралелно военни и цивилни форми на живот, което дало отражение в градоустройството. Новите структури били подлагани на непрекъснати изпитания от многобройни нахлувания на варвари. Някои групи от тях били заселвани като федерати с договори (федуси) на имперски земи с цел тяхната защита срещу ежегодно заплащане. Федератски поселения като тези при Садовец, Дичин, Сукидава, Ятрус и др. са разкрити и проучени археологически. Други варварски групи заемали самоволно имперски територии. Те имали важна роля не само за техния демографския и културен облик, но и за местната икономика. Първоначално варварите (готите през IV в.) не останали чужди на заварената градска култура и икономическа структура. От особена важност е техния принос за християнизацията на тези райони, и то в източните варианти на вярата (арианство). В това отношение те провеждали политиката на източноримските императори. Отделни лица от варварски произход били издигани на високи военни и административни постове в империята. По-късните варварски групи (хуни, прабългари, славяни и авари) през V-VII в. като цяло имали подчертано деструктивно отношение спрямо заварената имперска система, дори чрез политика на обезлюдяване и забрана на обработване на големи територии. Това довело до прогресивно западане и окончателно изчезване на градските центрове и култура в периода от ок. 580 до първите десетилетия на VII в.

Отзив в Хърватия за конференцията "Култура на пътуването в Европейския югоизток"

institut-ivo-pilar-logo500x338На електронната страница на Института за социални изследвания "Иво Пилар", гр. Загреб (Хърватия) беше публикувана информация за организираната от ИБЦТ-БАН интердисциплинарна конференция "Култура на пътуването в Европейския югоизток". Събитието се проведе през периода 15-16 ноември 2018 г. в ИЕФЕМ-БАН.

Dr. sc. Vinicije B. Lupis na konferenciji “Kultura i putovanja u jugoistočnoj Europi”, Sofija, 15.-16. 11. 2018. - Pilar

Представяне на книгата на доц. д-р Марияна Стамова „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“ на български и превод на албански език

На 20 ноември 2018 г. в Института по балканистика с Център по тракология се състоя представянето на книгата на доц. д-р Марияна Стамова – на българския език „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“, както и нейният превод от д-р Антон Панчев на албански език “Shqiptarëtnë Republikën Socialiste të Maqedonisë gjatë dekadëssë fundit të Jugosllavisë së Titos (1981–1991)“.

Stamova2018a

Stamova2018b

 

 

 

 

 

 

 

Седма национална среща по балканистика Делници и празници на Балканите

На 23 и 24 ноември 2018 г. ще се проведе Седмата национална среща по балканистика на тема Делници и празници на Балканите. Събитието ще се състои в сградата на ИБЦТ на ул. "Московска" №45. Заповядайте! 

П Р О Г Р А М А

Лекцията на Калин Стоев „Илирите и траките в римската армия в борбата за власт през ІІІ в.“

плакат K. Стоев 2018 2AИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Калин Стоев

„Илирите и траките в римската армия в борбата за власт през ІІІ в.“,

която ще се проведе на 21 ноември 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

Лекцията е част от проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“.

УЧЕН ОТ ИБЦТ – ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА БАН

IMG 35x45

 На 11 октомври 2018 г. Събранието на академиците избра за член-кореспондент на БАН проф. дин Александър Костов – директор на Института за балканистика с Център по тракология. Неговите научни приноси са свързани със стопанската история на Балканите през ХІХ в. и до Първата световна война, по-конкретно върху особеностите на модернизацията и европеизацията на региона.  

 

ПРЕМИЕРА НА КОЛЕКТИВНАТА МОНОГРАФИЯ „БЕЖАНСКАТА КРИЗА НА БАЛКАНИТЕ”

На 10 октомври 2018 г. в Информационния център на Министерството на отбраната се състоя премиерата на колективната монография Бежанската криза и Балканите, 2015-2016 (съставители Александър Костов, Ирина Огнянова, Бисер Банчев, изд. Парадигма, 2018 г., 362 стр.). Изданието е резултат от изпълнение на проект „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ - МОН и изпълняван от ИБЦТ – БАН.

Монографията представлява историко-политически анализ на миграционната криза, поставила на дневен ред важни въпроси за бъдещето на ЕС. В публикувания труд са оформени две тематични ядра.

Представяне на колективната монография Бежанската криза и Балканите (2015-2016)

Бежанци КорицаИнститутът за балканистика с Център по тракология при БАН ви кани на представянето на колективната монография

Бежанската криза и Балканите (2015-2016)

София, Издателство Парадигма, 2018 г.
Изданието е резултат от изпълнението на проект „Съвременните Балкани и предизвикателства пред България” (№ ДН 20/2 от 11.12.2017 г. на ФНИ – МОН), координиран от ИБЦТ-БАН
Премиерата ще се състои на 10 октомври 2018 г. от 17.30 ч. в Информационния център на Министерството на отбраната ул. "Георги С. Раковски" №106 (на ъгъла с ул. "Гурко")

Още статии ...