ИБЦТ – филиал Монтана

Филиал Монтана

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

гр. Монтана, ул. „Александър  Стамболийски“ № 6

Открит през 2018 г.

Директор: чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Координатор: Валери Стоичков

Главни области на изследване: Обществено-икономическо и културно развитие на Северозападна България от Античността до наши дни

 

Издания на филиала на ИБЦТ в гр. Монтана:

 

корица Монтана 1 CopyКостов, Ал. (съст.) Българският Северозапад в Европа – история и култура.
София, Издателска къща Тендрил, 2019. ISBN 978-954-92809-8-2

Сборникът включва десет статии и студии на учени от ИБЦТ – БАН, РИМ – Монтана и ДА – Монтана, които разкриват културното, социалното, икономическото и технологичното богатство на Монтана и региона, започвайки със съкровището от Якимово и стигайки до традициите в опазването на културно-историческото наследство в наши дни.

Съдържание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корица Монтана 2020Костов, Ал. (съст.) Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни. София, Издателска къща Тендрил, 2020. ISBN 978-619-91496-2-1

Сборникът е посветен на историята и настоящето на региона.  В нея са включени десет статии, чиито автори са изследователи от ИБЦТ–БАН, Регионалния исторически музей (РИМ) и Държавния архив (ДА) в Монтана. В сборника са представени важни за развитието на региона въпроси, свързани с играждането и използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на първите телекомуникации по примера на телеграфите, разгледана е ролята на река Дунав като важна международна артерия, и не на последно място е изследвано  влиянието на различните възможности за комуникация върху живота на хората от региона от Античността до наши дни.

Дейността на филиала на ИБЦТ в град Монтана и подготовката на настоящия сборник получиха подкрепа от г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана, от РИМ – Монтана, ДА – Монтана и Регионалния академичен център (РАЦ) – Монтана. Изданието стана възможно благодарение на финансовата помощ на доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на РБългария и член на Съвета на настоятелите на БАН.

Съдържание

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене