Събития

Кръгла маса на тема „Балканските култури: диалог, трансфер и метаморфози“, 12 и 13 април 2022 г.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Секция „Култура на Балканите“ към Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН организира в рамките на проекта „Културни пространства на Балканите: диалози и трансформации“ (2020-2022) кръгла маса на тема:

„Балканските култури: диалог, трансфер и метаморфози“

На научния форум ще се дискутира културното развитие на отделните страни, етнически и религиозни общности на Балканите не като статични пространства с фиксирани граници, а като пространства, функциониращи в режим на динамичен диалог. Известен със своето етническо, езиково и религиозно многообразие, Балканският полуостров е благодатно средище за оформяне и развитие на пъстра палитра от културни пространства. Както в исторически, така и в съвременен план е трудно да се очертаят обхватът и границите на тези пространства – те по-скоро са динамични, често неопределени и аморфни, преливащи едно в друго. Между тях са протичали и протичат процеси на взаимно опознаване, контакт и диалог. В рамките на тези естествени процеси се наблюдават влияния, заимствания, трансформации, които поддържат картата на културните пространства на Балканите в постоянна динамика на развитие и промяна. Тези процеси представляват особено привлекателно научно поле за изследователска работа. Наред с това остава дискусионен въпросът дали е съществувало и дали може да се говори и днес за общо, единно и специфично балканско културно пространство.

Като съставна част от българо-хърватския научен проект „Българо-хърватски културни маршрути в Югоизточна Европа. Пресечни точки и взаимодействия“ между ИБЦТ (БАН) и Института по история на хърватската литература, театър и музика (ХАЗУ) с научни ръководители доц. д-р Антоанета Балчева и проф. Хървойка Миханович-Салопек и в рамките на кръглата маса ще бъде проведен специален панел, посветен на 100-годишнината от рождението на хърватската поетеса Весна Парун (1922–2010). По време на българския период от своя творчески път Весна Парун осъществява интензивен обмен с българската култура, който води не само до редица нейни преводи на хърватски език от произведения на български автори, но и до появата на стихосбирката ѝ „Вятърът на Тракия“. Същевременно Весна Парун пише и редица пътеписи за България, както и критически есета, посветени на българския литературен свят.

Кръглата маса ще се проведе на 12 и 13 април 2022 г. присъствено в сградата на Института за балканистика с Център по тракология (ул. „Московска“ № 45, София, семинарна зала, трети етаж) и онлайн в платформата Zoom.

Текстовете на докладите, представени на кръглата маса, ще бъдат публикувани в сборник/колективна монография.

ПРОГРАМА

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене