Архив - конкурси и защити

Юни 2013

На 21 юни 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Любава Георгиева Александрова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 История и Археология. Тема на докторската дисертация "Богове и обреди в Аполония Понтика".

***

На 10 юни 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Елмира Младенова Василева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 История и Археология. Тема на докторската дисертация "Босненските францисканци. Организация, дейност, мисионерство в Югоизточна Европа (1463-1688)".

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене