Съвременни Балкани

Съвременни Балкани

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Секретар: д-р Бисер Банчев

Сътрудници:

 • проф. дюн Надя Бояджиева
 • доц. д-р Ирина Огнянова-Кривошиева 
 • доц. д-р Марияна Стамова
 • гл. ас. д-р Анета Михайлова
 • гл. ас. д-р Димитър Добрев
 • д-р Мария Георгиева, историк
 • Мариян Карагьозов, политолог

Главни области на изследване:

 • политическо и обществено-икономическо развитие на Балканите след Втората световна война
 • външна и вътрешна политика на отделните балкански страни
 • взаимоотношения между балканските държави
 • Европа и Балканите

Още 

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене