ЕКВИЛИБРИСТИКИ НА АЗА Или кой пише междувоенния психологически роман на Балканите

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

koritsa

Маламир Спасов

978-954-400-689-1
Страници 364    
Издателство „Фабер”,
Велико Търново, 2011

 

 

 

 
Книгата прекосява десетилетията между двете световни войни, европейския югоизток и румънската психологическа проза, за да достигне до някои идентичностни проблеми на модерния индивид и в частност – на модерния творец и писател. Закономерно, всяко ново изследване претендира за нов поглед - за нов проблематизиран ракурс към вече оформена в диахронен и синхронен план дискусия. Екзистенциалната ситуация на индивида - протагонист и наратор в тези междувоенни психологически романи (повечето от които румънски), или пък техен автор (модерен югоизточноевропейски писател), - е поставена в компаративен прочит (балкански, европейски и дори световен, що се отнася до Западната култура в най-общ смисъл), на фона на модерната епоха, и по-точно 30-те години на ХХ век. Под идентичностни проблеми тук следва да се разбират някои откриваеми в свода от литературни текстове, артикулирани по един или друг начин, твърде съществени и изключително сложни интериорни механизми, които създават, представляват или най-малкото отвеждат визираното човешко същество от епохата на модерността към дискутираната ситуация. С други думи – едни сугестивни механизми на все пак осъзнато и пълнозначно вписване на индивида в модерния дискурс, в дискусията около неговата собствена екзистенциална ситуация. Целта на автора е да потърси проявленията на някои от тези механизми в конкретните романи, впускайки се максимално дълбоко в текста, опитвайки се да ги характеризира и анализира с оглед на така зададената тематика, за да достигне до изводи, които са валидни и за нас самите, като съвременни индивиди, както и за някои аспекти на нашата собствена идентичност.

  • Гергана Дончева, Балканският разказвач протагонист – апокалиптичен еквилибрист на края на света – В: Вестник „Литературен вестник”, Брой 28, 18-24.07.2012, стр. 6 - http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1294.pdf

 

 

 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене