Archive - News & Events

Seminarium Thracicum

There is no translation available.

На 22 април 2016 г. в Центъра по тракология, ул. Московска 13, ще се проведе Seminarium Thracicum на тема “Гетика”. Семинарът е посветен на 35–годишнината на програма „GETICA. История и култура на Североизточна България през Античността“ и на него ще се разискват теми, свързани с историята, археологията, културата, езика и религията на гетските земи, както и с историята и развитието на самия проект „Гетика” през изминалите години.

Програма

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search