Archive - News & Events

Архив Новини 2010 - 2011

There is no translation available.

На 1 декември /четвъртък/ ще бъде представен том в чест на изтъкнатия балканист и неоелинист проф. д. и. н. Надя Данова. Сборникът със заглавие БАЛКАНИТЕ - МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИДЕИ ще бъде представен от 17.00 часа в Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска" 45


На 17-19 ноември 2011 в Института за балканистика с Център по тракология ще се проведе първата национална среща по балканистика на тема: "Балканистичните изследвания в България - състояние и перспективи". Събитието (програма) се организира от Българския национален комитет по балканистика съвместно с Института за балканистика с Център по тракология при БАН и ще се проведе в сградата на Института за балканистика, ул. "Московска" 45


На 3-4 ноември 2011 г. в Института за балканистика с Център по тракология ще се проведе международна конференция на тема: "Места на паметта. Емоции и страсти". Събитието се организира от  Института за литература, Института за изследване на обществата и знанието съвместно с Института за балканистика с Център по тракология при БАН (програма). Конференцията ще се проведе в Института за балканистика на адрес  ул. Московска № 45


На Официална среща в чест на Националния празник за Деня на народните будители, Институтът за Балканистика с Център по тракология при БАН получи Номинация за Почетен член на "Съвета на европейската научна и културна общност" за завоюван висок престиж и обществено признание, свързан с приноса му към развитието на БЪЛГАРСКАТА НАУКА и БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.  (повече)
На 26-27 октомври 2011 в Института за Балканистика с Център по тракология при БАН ще се проведе научна конференция на тема "ЕТНИЧНОСТ, ИДЕНТИЧНОСТ, ЕЗИК". Събитието се организира от Института за Югоизточноевропейски Проучвания - Букурещ съвместно с Института за Балканистика с Център по тракологияпри БАН (програма). Конференцията ще се проведе в Института за  балканистика, ул. Московска № 45


На 17 октомври 2011 г. от 18.00 ч. в Института за Балканистика с Център по тракология при БАН ще бъде изнесена академична лекция озаглавена „150-ия юбилей на Италия и „почти” 150-ия на България: пътят на два народа към Европа през историята, политиката, изкуството и културата” на проф. Фабио Бертини, преподавател по Съвременна история в Университета на Флоренция (Universita degli studi di Firenze). Събитието се организира от Италианския културен институт в София съвместно с ИБЦТ при БАН.


На 3 октомври 2011 г. (понеделник) от 16 часа ректорката на Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) проф. Аафке Хюлк ще изнесе лекция в Института по балканистика с Център по Тракология. Проф. А. Хюлк ще говори за системата на научни изследвания в Нидерландия . Срещата е организирана по повод на излизането от печат на книгата "A Place, a Time and an Opportunity for Growth", в която са публикувани статии от български стипендианти в NIAS.


На 23 и 24 септември 2011 г. в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ), ул. Московска № 45, ще се проведе българо-италиански симпозиум на тема “Италия, България и Балканите (1870–1918)”. Научният форум се провежда с подкрепата на Италианския културен институт в София. Организатор е изследователски екип от ИБЦТ в сътрудничество с италианските колеги от Университета Roma 3. Откриване: 23 септември, 2011 г. - 9.30 часа


На 22.08.2011г. от 14.00ч.  Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф.Ал.Фол" ще отвори вратите си за предстоящата изложба "Without Borders, Throughout Time: The Institute for Bakan Studies and the "Byzantine Commonwealth". Проявата е в рамките на провеждащия се XXII Международен конгрес за византийски изследвания - София, 22-27 август 2011 г. Експозицията включва екземпляри с уникална библиографска стойност, почерпени от книгохранилищата на ИБЦТ. Сред тях са трудовете на бивши и настоящи участници в конгресите по византинистика. Част от експонатите са дарения от лични колекции, какъвто е случаят с наскоро депозираната в библиотеката на Инстута сбирка на г-жа Айлийн Неделев.


От 17 до 18 октомври 2011 г. в Института по физика на твърдото тяло-БАН ще бъде проведен симпозиум на тема: "Разпространение и развитие на физико-математическото знание на Балканите". Събитието е посветен на 115-тата годишнина от рождението на академик Георги Наджаков. Третият симпозиум по история на физико-математическите науки се организира съвместно от Института по физика на твърдото тяло, Института по балканистика с Център по тракология, Съюза на  физиците в България и Съюза на математиците в България. В програмата му са включени научна, студентска и учителска сесии.


Интервю на проф. Лиляна Симеонова: 1600-годишна византийска традиция стои на пътя на Гърция, България и Румъния към интегрирането в ЕС.

 


На 26 юли 2011 ч. в Заседателната зала на ИБЦТ от 11 ч. доц. д-р Пенка Данова по повод избора й за доцент и съгласно изискванията на чл.12 ал.15 от Правилника за приложение на ЗРАСБ в БАН, ще изнесе лекция на тема: "Италиански пътеписи и географски трудове за българските земи (ХV-ХVІІ век)".


ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
Към темата „Агентите на ДС във ВАК" - лична позиция
Отворено писмо на проф. дин Светлозар Елдъров


Съгласно решение на НС на ИБЦТ се променя времето на присъствие във вторник за месеците юли и август. То ще бъде сутрин: от 9.30 до 12.30 ч. Така следващият вторник - 05.07., заповядайте в 9.30 ч.


На 23 юни 2011 г. (четвъртък) от 9.30 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. "Московска" 45 ще се проведе научна конференция на тема "Балканите в Европа -  трансформация, модернизация, интеграция (ХІХ - ХХ век)". Конференцията е заключителен етап от едноименен научен проект на Института за балканистика, ръководен от проф. дин Светлозар Елдъров.


На 21 юни 2011 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Московска 45 доц. д-р Антоанета Балчева, по повод избора й за доцент и съгласно изискванията на чл. 12 ал. 15 от Правилника за приложение на ЗРАСБ в БАН, ще изнесе лекция на тема: "Въображаеми дискурси на идеята за славянска взаимност на Балканите".


На 14 юни 2011 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Московска 45 проф. дфн Светлана Янакиева, по повод избора й за професор и съгласно изискванията на чл. 12 ал. 15 от Правилника за приложение на ЗРАСБ в БАН, ще изнесе лекция на тема: „Мястото и значението на изследването на тракийския език в и за тракологията".


В рамките на лекторията „Посланик на Балканите" Н. Пр. Г-н Матиас Хьопфнер - посланик на Федерална Република Германия в България ще изнесе лекция на тема: "Гражданското общество в България: исторически рамки, съвременно състояние и перспективи". Място: ул. Московска 45. Време: 7 юни 2011 г. (вторник) от 15.00 ч.


На 18 май (сряда) в 15.00 часа в Института за балканистика ще бъде открита изложба  на Ива Владимирова. Ще бъде изнесено слово от  доц. д-р Милена Георгиева (Институт за изследване на изкуствата-БАН). повече за изложбата и художничката


На 3 юни 2011 г. (петък), от 17.30 ч. в зала № 19 на ИЕФЕМ-БАН ще бъде направено официално представяне на десетте новоизлезли книги, публикувани през периода 2010-2011 г. от секция „Културна история на балканските народи” към Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”.  (официална покана) (програма)   


На 18 май 2011 г. (сряда) от 9.30 ч. в сградата на Института за балканистика ще се състои международна българо-хърватска конференция на тема: "Европа в културното и политическото битие на българи и хървати". Проявата е част от научната програма на проекта „Приносът на интелектуалните и духовните елити в България и Хърватия за езиковото и културното многообразие на Европа", подписан между Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Zavod za povijest hrvatske knjizevnosti, kazalista i glazbe, HAZU. (програма)


На 3 май 2011 г. (вторник) от 15.30 ч. в сградата на Института за балканистика д-р Чарлз Денвър Гренинджър, директор на Американския изследователски център в София, ще изнесе лекция на тема: "Като моста на Дрина": задграничните американски изследователски центрове на Балканите (""Like the Bridge on the Drina": American Overseas Research Centers in the Balkans").


Институтът за балканистика с Център по тракология и Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Република България имат удоволствието да Ви поканят на представянето на сборника „ЕВРОПА: НАРОДИ И ГРАНИЦИ (Версайският мир и неговото наследство)". Сборникът ще бъде представен на 19.04.2011 г. (вторник) от 15.30 ч. в сградата на Института за балканистика
Секция „Културна история на балканските народи" към Института за балканистика с Център по тракология има удоволствието да ви покани да участвате в Четвъртата кръгла маса на тема: "ПЪТИЩА И ПЪТЕКИ НА ЕВРОПЕИЗМА НА БАЛКАНИТЕ", която ще се проведе на 2 и 3 юни 2011 г. в сградата на Института за балканистика. (повече информация)


На 15 март 2011 професор Жил Руе изнесе лекция в Института за балканистика с Център по тракология при БАН на тема: "Турция в Европейския съюз:  „Да, но” или  „Не съвсем”". Лекцията на проф. Жил Руе предложи един оригинален научен поглед към въпроса за отношенията между Турция и ЕС през призмата на барометрите на обществено мнение. Отговаряйки на очакванията на академичната аудитория, съставена до голяма степен от историци, в първата част на лекцията той проследи развитието на тези отношения в исторически план, от наченките на общ Европейски пазар в края на 1940-те години до 2008 г. (повече за лекцията)


Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, издателство “Парадигма” и Държавен културен институт представят книгата на Пенка Данова “България и българите в италианската географска книжнина (XIV-XVI век)”. Книгата ще бъде представена от акад. Васил Гюзелев на 14 март, понеделник, 18. 00 ч. в галерия “Мисията” София, ул. “Алфред Нобел” № 2 (срещу официалния вход на Министерство на външните работи) (повече за книгата)


На 7 март 2011 г. (понеделник) от 10 ч. в Института за балканистика с център по тракология ще бъде проведен семинар на тема
"Учебниците и националните идентичности"
В рамките на лекторията “Посланик на Балканите” Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН организира среща с първия български посланик в Република Македония Ангел Димитров, който ще изнесе лекция на тема: “Раждането на една нова държава – Република Македония”. Място - ул. "Московска" 45, време – 1 март (вторник) от 16.00 часа.


На 15 февруари (вторник) от 15.30 часа в сградата на Института за балканистика с Център по тракология "Ал. Фол" бе представен сборника La culture ottomane dans les Balkans, volume dirige par R. Zaїmova. (In memoriam Mihaila Stajnova.) Paris, 2009.
В рамките на лекторията „Посланик на Балканите” на 1 февруари 2011 г. в Института по балканистика с Център по тракология гостува посланикът на Република Румъния Негово Превъзходителство г-н Антон Пъкурецу. Той изнесе лекция на тема „За българо-румънските отношения – от историята до ЕС и Шенген”. На отличен български език посланик Пъкурецу направи кратък преглед на културните, политическите и икономическите връзки между българи и румънци в миналото и в наши дни.


В началото на 2011 г. бе сключено споразумение за сътрудничество между Института за балканистика с Център по тракология "Александър Фол" и  научна секция "Военноисторически изследвания и поуки от  практиката" при Военната академия "Г. С. Раковски".
Бомбардировките над София през 1943-1944 г. и късогледството на политиците, интервю на Владина Цекова с д-р Бойко Маринков
Бомбардировките над София имат една глобална и поне четири конкретни предпоставки. В последните 20 години историографията в Европа отново се върна към анализа на Втората световна война, на нейните характеристики, различни от тази на всички останали военни конфликти до 1939 - 1945 г., включително и от Първата световна война.


Интервю на Агенция "Фокус" с проф. Светлозар Елдъров във връзка с 67-годишнината от героичната гибел на капитан Димитър Списаревски – български летец, загинал при първия си боен полет.
20 декември в българската военна история се свързва с подвига на капитан Димитър Списаревски. Някога това име се споменаваше под сурдинка, нямаше гласност, не се ползваше с известност. Напоследък обаче едва ли може да се намери културен човек, който да не знае за него. Накратко ще припомня, че той е български летец, който на днешната дата през 1943 г. извършва първия жив таран в историята на българската военна авиация. Със своята саможертва той сваля един американски бомбардировач и записва името си като един от защитниците на небето над София и на гражданите на София в англо-американските бомбардировки по времето на Втората световна война. Биографията му е позната.


На 19 октомври 2010 г. в Института по балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” към БАН се състоя премиерата на сборника “Балканите. Многоликите измерения на европейската култура”. В него намират място проучванията, реализирани от научния колектив на секция “Културна история на балканските народи (ХV–ХХІ век) ” към Института в рамките на подкрепения от Фонд “Научни изследвания” – МОН проект на тема “България, Балканите и Европа – регионални измерения на европейската култура” (2004–2008), както и на колеги от сродни хуманитарни специалности – литературни историци, изкуствоведи, историци, етнолози и др. ... (пълният текст на представянето, съдържание на сборника)

 

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search