Национализъм и национална политика в Независимата хърватска държава 1941-1945

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
There is no translation available.


nezavisima hurvadskaИрина Любомирова

ISBN-954-07-1472-9
страници 501
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”
София, 2001

 

 

 


Монографичният труд е посветен на темата за национализма и националната политика в Независимата хърватска държава (1941-1945). Изяснена е същността на националната идея в усташката идеология и програма, и преди всичко - концепцията за хърватската национална държава, идеалът за "Велика Хърватия" и католицизмът като компонент на усташкия национализъм. Очертани са мястото и ролята на национализма в междуетническите отношения в НХД. Направен е подробен анализ на антисърбизма и антиюгославизма като сърцевина на усташката национална идеология и политика. Показано е нацисткото влияние при налагането на антисемитизма и расизма като теория и практика в НХД. Обърнато е специално внимание на причините за благосклонното отношение на усташките власти към мюсюлманите и някои други малцинствени групи в страната (немци, италианци, българи, унгарци, словаци, словенци и черногорци). Изследвано е и влиянието на национализма върху определяне характера на международните отношения на НХД - най-вече с Германия, Италия и останалите хърватски съюзници във Втората световна война. Разкрито е обвързването на съдбата на страната с политиката на държавите от Оста като една от основните причина за краха на усташкия режим и Независимата хърватска държава в края на световния военен конфликт.

  Съдържание 

  Увод

 

All Rights Reserved © 2021 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search