Archive - News & Events

ÉTUDES BALKANIQUES 2017, 2

There is no translation available.

Etudes balkanique 2017 2
В новия брой на списание Études balkaniques, 2017, кн. 2, с тема на броя Inquiring Temporal Otherness: Timekeeping and Attitudes towards Time in the Balkans and the Ottoman Empire (16th – 20th Centuries) може да прочетете няколко интересни труда върху променящите се представи за времето в културния контекст на Европейския Югоизток и Османската империя в периода 16 - 20 век.   

Съдържание

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search