Archive - News & Events

Споразумение за сътрудничество между Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Исторически музей – Самоков

There is no translation available.

На 30 май 2017 г. в Института за балканистика с Център по тракология при БАН беше сключено споразумение  за партньорство и сътрудничество между ИБЦТ при БАН и Исторически музей – Самоков. Подписите положиха двамата директори -проф. дин Александър Костов и Веселин Хаджиангелов. 

ПЪЛЕН ТЕКСТ 

 

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search