Организационен комитет

Председател: проф. д. ист. н. Александър Костов - Директор на ИБЦТ-БАН

Членове:
проф. д-р Митко Димитров - Директор на Института за икономически изследвания при БАН
проф. д-р Динко Динков - Университет за национално и световно стопанство
проф. д-р Йордан Баев - Военна академия „Г.С. Раковски"
доц. д. ист. н. Иван Първев - СУ „Св. Климент Охридски"
доц. д-р Мария Нейкова - СУ „Св. Климент Охридски"
доц. д-р Благовест Нягулов - Институт за исторически изследвания при БАН
доц. д-р Йорданка Бибина - ИБЦТ-БАН
доц. д-р Румяна Прешленова - ИБЦТ-БАН
доц. д-р Добринка Парушева - ИБЦТ-БАН и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

 

СЕКРЕТАРИАТ

Ръководител: доц. д-р Румяна Прешленова - ИБЦТ-БАН

Членове:
гл. ас. д-р Ирина Огнянова - ИБЦТ-БАН
гл. ас. д-р Гергана Дончева - ИБЦТ-БАН
гл. ас. д-р Ирина Шопова - ИБЦТ-БАН
гл. ас. д-р Ивайло Начев - ИБЦТ-БАН
ас. д-р Мария Шушарова - ИБЦТ-БАН
ас. д-р Георги Димов - ИБЦТ-БАН

11th International Congress of South East European Studies Sofia, 31 th August – 4th September 2015 - All Rights Reserved © 2014
Web design Kaya Pro Ltd.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.