Научен съвет

Председател:  чл.-кор.проф. дин Александър Костов

Заместник председател:  проф. д.изк.Ваня Лозанова-Станчева

Членове:

проф. дин Валерия Фол
проф. дин Калин Порожанов
проф. дин Лиляна Симеонова
проф. дюн Надя Бояджиева
проф. дин Орлин Събев
проф. дин Рая Заимова
проф. дфн Светлана Янакиева
проф. дин Светлозар Елдъров
проф. д-р Румяна Прешленова
проф. д-р Лора Тасева
доц. д-р Антоанета Балчева
доц. д-р Бисер Петров
доц. д-р Добриела Котова
доц. д-р Добринка Парушева
доц. д-р Златомира Герджикова
доц. д-р Зорка Първанова
доц. д-р Ирина Огнянова
доц. д-р Людмила Миндова
доц. д-р Камен Димитров
доц. д-р Марияна Стамова
доц. д-р Пенка Данова
доц. д-р Росица Градева
доц. д-р Юра Константинова

гл. ас. д-р Елмира Василева - секретар