Лични страници

Росица Манова

Росица Любомирова Манова

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, историк

Научни интереси:
Материали, техники и технологии на живописта и декоративната украса върху движими и недвижими културни ценности в тракийската и римската култура по българските земи

Образование и специализации: 

Образование
2017–2020 г. Доктор, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, Професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, Докторантска програма „Наукознание“
2017–2019 Магистър по „Нумизматика, експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Правно-исторически факултет, Катедра „История“, Професионално направление 2.2 История и археология
2015–2017 Магистър по културно-историческо наследство в съвременната информационна среда, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Факултет „Библиотекознание и културно наследство“, Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, Професионално направление 3.5
1997–2002 Магистър по консервация и реставрация, Национална художествена академия, Факултет за приложни изкуства, Катедра „Реставрация“, Професионално направление 8.2 Изобразително изкуство

Специализации
24.01. – 24.07.2021 Институт  за балканистика с Център по тракология – БАН

Участие в научни проекти:

2016, 2017, 2018, 2019 Участник в археологически разкопки като експерт-реставратор в с. Сухаче, общ. Червен бряг
2020– Участник в проект ИНФРАМАТ

Преподавателска дейност:
2020– Хоноруван преподавател в Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Факултет по библиотекознание и културно наследство, Магистърска програма „Идентификация, автентификация и оценяване на културни и художествени ценности“, Професионално направление 3.5

Избрани публикации:

Манова, Р. „Иконата в образ и слово“, С., Изд. Лидер, 2018.

Манова, Р. „Консервацията и реставрацията - между оригиналаи фалшификата“. В: „Реплики - копия - фалшификати“. Фондация „Аретѓ-Фол“ и Изд. „Земя“, 2018.

Манова, Р. „Правно-нормативна уредба на консервационно-реставрационната дейност в Република България“. В: „Български колекционер“, бр. 1., Изд. „Земя“, 2019.

Манова, Р. „Антични и средновековни оръжия в изображениятана светците воини“. В: „Български колекционер“, бр. 2., С., Изд. „Земя“, 2019.

Манова, Р. „Етапи в експертизата на маслени картини". В: „Многоликата наука-Disciplina Variabalis, С., Изд. За буквите, 2020.

Манова, Р. „Експертиза на културни ценности в живописта: стенописи, икони, маслени бои“. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020.

Манова, Р. „Експертиза на йерусалимия в Исторически  музей Самоков“, електронно издание на асоциацоя „ОНГЪЛ“, Самоков, 2020.

Манова, Р. „Технологична експертиза на керамично производство в ЗЕТНУКОРТУ“. В: Д. Иванов (съст.) ЗЕТНУКОРТУ от миналото към бъдещето, Изд. „Земя“, С., 2020.

Манова, Р. „Първоначално проучване-експертиза на червенолакова керамика ЗЕТНУКОРТУ“. В: Д. Иванов (съст.) ЗЕТНУКОРТУ от миналото към бъдещето, Изд. ЗЕМЯ, С., 2020.

Манова, Р. „Изследвания, консервация, реставрация и социализация на иконата „Христос Вседържител“ от XVII в.“. В: „Социална инвенция на религиозното културно наследство“, С., Изд. За Буквите, 2021.

Манова, Р. „Символиката на украсата със змии на пафтите и връзката им с вярванията и обредността на св. Марина" (под печат).

Фол, В., Манова, Р. „Светът на цветовете“, сп. Балкани, бр.10 (под печат).

Манова, Р., Б. Рангелов, Ж. Адвеев. „Материали, техники и технологии, използвани при декорацията на Тракийския култов храм „Старосел‘‘, (под печат).

Д. Янчева, Р. Манова, М. Маджаров, Г. Авдеев, Л. Александров, Р. Кукева, Р. Стоянова. „Аналитични изследвания на лаковото покритие във фрагмнтите от стенописнта декорация в Семейна римска гробница гр. Хисаря/ Диоклеционополис (под печат).

Манова, Р., П. Пенкова. „Лабораторни изследвания на пигмента цинобър от декорацията на недвижими и движими културни ценности, представени в изложбата „Царския цвят цинобър в тракийската и римската култура по българските земи‘‘ (под печат).

Fol, V., R. Popova, R. Manova. Cinnabar – the Royal Colour in Thracian and Roman Culture in the Bulgarian Lands (под печат).

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене