Лични страници

Светлозар Елдъров

40992 1908ddewweeeweq 960 539Светлозар Владимиров Елдъров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
България и Балканите ХІХ – ХХ век: православие и католицизъм, Македонски въпрос, националноосвободителни борби на македонските и тракийските българи, българо-хърватски отношения, военна история, политическа история.

Образование и специализации:
2002 Доктор на историческите науки – Висша атестационна комисия при Министерския съвет
1990–1991 Папски институт за Изтока, Рим (Pontificio Istituto Orientale di Roma)
1985 Доктор по история – Висша атестационна комисия при Министерския съвет
1980 Магистър по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Участие в научни проекти:
2019 – Ръководител на международен проект на ИБЦТ по ЕБР „Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете“ с Отделението за исторически науки на Хърватската академия на науките и изкуствата.
2018 – Участник в международен проект на ФНИ „Русия. България. Балканите. Проблеми на войната и мира (Митове и действителност)“ с Института за славяноведение при РАН с ръководител проф. д-р Илияна Марчева.
2016 – Участник като редактор на раздел и автор в национален проект „Енциклопедия Тракия“ на Тракийския научен институт – София и БАН – редактор на раздел и автор.
2016 – Участник като координатор на раздел и автор в национален проект „Македония – минало и съвременност“ на Македонския научен институт – София.
2014 – Участник в международен проект „Италия и модернизацията на Балканите (ХІХ – ХХІ век) на ИБЦТ с Департамент „Политически науки“ на Университета „Рома – тре“ с ръководител чл.-кор. проф. д.ист.н. Александър Костов.
2014–2016 Ръководител на международен проект „Православие и католицизъм на Балканите ХІХ – ХХІ век“ в рамките на сътрудничеството между БАН и Македонската академия на науките и изкуствата.
2014–2019 Ръководител на проект на бюджетна субсидия от БАН „Балканите – противопоставяне и взаимност, ХІХ – ХХ век.
2013–2016 Участник в проект на бюджетна субсидия от БАН „България и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на ХХІ век“ с ръководител проф. д.ист.н. Александър Костов.
2012–2015 Ръководител на международен проект на ИБЦТ по ЕБР „Историко-сравнително изследване на развитието на балканските страни и народи през ХІХ – ХХІ век“ с Института за славянознание при РАН.
2012–2018 Ръководител на проект на ИБЦТ по ЕБР „Българи и хървати в Югоизточна Европа от VІІ до ХХ век“ с Отделението за исторически науки при Хърватската академия на науките и изкуствата.
2009–2013 Ръководител на проект на бюджетна субсидия от БАН „Балканите и Европа – трансформационни и интеграционни процеси, ХVІІІ – ХХІ век“.
2002–2011 Участник и ръководител (от 2009) на международен проект на ИБЦТ по ЕБР „Извори, студии и помагала за хърватската история VІІ – ХІХ век“ с Отделението за исторически науки при Хърватската академия на науките и изкуствата.
1998–2002 Участник н международен проект на ИБЦТ по ЕБР „Политически елити на Балканите ХІХ – ХХ век“ – с Румънската академия на науките.
1998–2000 Участник като изследовател и автор в индивидуален проект „Католиците в България 1878–1989. Историческо изследване“, финансиран от Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия – София. 

Преподавателска дейност:
2014 – „Православие и католицизъм на балканите ХІХ – ХХ век“. – докторантски семинар към Центъра за обучение при БАН.
2014 – „Македонският въпрос от Берлинския конгрес до днес“. – докторантски семинар към Центъра за обучение при БАН.
1998–1999 „Православие и католицизъм на Балканите ХІХ – ХХ век“. – лекционен курс и семинар в Славянския университет – София.

Избрани публикации:

Монографии:
Македоно-одринска революционна галерия. София, Военно издателство, 2015, 208 стр. с ил. ISBN 978-954-509-532-0
Четническата акция на Македонския комитет 1895. София, Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009“, 2015, 174 стр. с ил. ISBN 978-954-92400-3-0
Полковник Стойчо Гаруфалов (1868–1924). Българска педагогическа поема от войните за национално обединение. София, Военно издателство, 2015, 176 стр. с ил. ISBN 978-954-509-551-1
Българи, България, български съдби. София, Парадигма, 2010, 482 стр. ISBN 978-954-326-118-5.
Нашият специален дописник съобщава. Хърватският кореспондент и доброволец Крунослав Херуц за България и българите. София, „Военно издателство” ЕООД, 2005, 263 стр. ISBN 954-509-333-1.
Православието на война. Българската православна църква и войните на България 1877–1945. София, „Военно издателство” ЕООД, 2004, 335 стр. ISBN 954-509-290-4.
Върховният македоно-одрински комитет и Македоно-одринската организация в България (1895-1903). София, Иврай ООД, 2003, 342 стр. ISBN 954-91210-6-2.
Генерал Иван Цончев 1859–1910. Биография на два живота. София: „Военно издателство” ЕООД, 2003, 163 стр. ISBN 954-509-272-6.
Тайните офицерски братства в освободителните борби на Македония и Одринско 1897–1912. София, „Военно издателство” ЕООД, 2002, 144 стр. (І изд. 1993, 136 стр.), ISBN 954-509-235-1.
България и Ватикана 1944–1989. Дипломатически, църковни и други взаимоотношения. София, Издателство „Логис”, 2002, 255 стр. ISBN 954-8289-04-0.
Католиците в България 1878–1989. Историческо изследване. София: Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия в България, 2002, 808 стр. ISBN 954-8872-38-2.
Българите в Албания. Изследване и документи. София: Иврай ООД, 2000, 361 стр. ISBN 954-90684-1-2.
Униатството в съдбата на България. Очерци из историята на Българската католическа църква от източен обред. София: Фондация „Абагар”, 1994, 192 стр. ISBN 954-8641-01-4.
Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1901–1912). София: Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец”, 1993, 243 стр. ISBN 954-509-063-4.

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция:
ул. „Московска" № 45
1000 София

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене