Събития

Конференция „Войната в Украйна и Балканите“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

20230615 093451На 15 юни 2023 г. в Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) се проведе  конференция „Войната в Украйна и Балканите“. Съорганизатор на събитието беше Фондация „Фридрих Еберт“.

В работата на научния форум се включиха утвърдени учени и млади специалисти от ИБЦТ–БАН, както и представители на Университета за национално и световна стопанство, Института за икономика и международни отношения и  Българско геополитическо дружество. Участниците бяха поздравени от чл.-кор. проф. дин Александър Костов – председател на Научния съвет на ИБЦТ и г-н Жак Папаро – директор на бюрото на Фондация "Фридрих Еберт" за България.

По време на заседанията на конференцията бяха разгледани широк кръг от въпроси, свързани с отражението на войната в Украйна върху сигурността и стабилността на региона, перспективитете на процеса на присъединяване на балкански държави към ЕС и НАТО. Специално внимание беше насочено на геополитическите, икономическите и енергийни предизвикателства, пред които са изправени страните от Югоизточна Европа.

20230615 093716

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене