Събития

Изложба „Египетските култове по Българското Черноморие“

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

reklamenposterНа 2 юни 2022 (четвъртък) от 18:30 ч. в Регионален исторически музей – Варна ще се проведе откриване на изложбата „Египетските култове по Българското Черноморие“, организирана от Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките със съдействието на Регионален исторически музей – Варна, Нов български университет и посолството на Египет в България.

Представените в изложбата паметници произлизат от античните градове по българското крайбрежие на Черно море – Аполония Понтика (Созопол), Месамбрия (Несебър), Анхиало (Поморие), Одесос (Варна) и Дионисополис (Балчик) – и са обособени в пет раздела според вида им: АМУЛЕТИ, ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, ТЕРАКОТА, БРОНЗ, НУМИЗМАТИКА. Те са подбрани, за да илюстрират проникването на египетските култове в Древна Тракия. Заради комуникативното разположение на тези градове спрямо вътрешността ѝ това проникване се е осъществило първоначално тук вероятно още в началото на I хил. пр. Хр. Най-ранните известни паметници с египетско влияние са амулетите, откривани в гръцките колонии Аполония Понтика (Созопол) и Месамбрия (Несебър).

С превземането на Египет от Александър Велики и идването на власт на македонската династия на Птолемеите било поставено началото на Елинистическата епоха (III–I в. пр. Хр.), по време на която някои египетски култове навлезли в гръцкия свят, както и в Аполония Понтика (Созопол), Месамбрия (Несебър), Анхиало (Поморие), а впоследствие и в Одесос (Варна) и Дионисополис (Балчик). Фокусът на тези култове бил насочен към почитането на божественото семейство на Изида, Сарапис и Харпократ, което било наложено от династията на Птолемеите (305–31 г. пр. Хр.) в целия елински свят с цел утвърждаване на царската им власт. Въпреки че корените на тези божества са египетски, техният облик и естество били елинизирани, т.е. възприели елински характеристики и черти на гръцкото изкуство. Затова се срещат разнообразни по вид паметници, свързани с култа към тях и изучаването им ни помага за разбирането на естеството им.

Изложбата „Египетските култове по Българското Черноморие“ се появява като резултат от научното изследване „Египетските култове в Древна Тракия“, което е част от проекта на Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките „Тракия и Египет в гръко-римския свят“, ръководен от гл. ас. д-р Весела Атанасова.

Изложбата може да бъде разгледана до 15 август 2022 г.

Куратор на изложбата: гл. ас. д-р Весела Атанасова

Научни редактори: проф. д.н. Сергей Игнатов, проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

Технически сътрудник: д-р Стефан Янакиев

Дизайн и предпечат: Виктория Видевска

Превод: Мариана Ревенска

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене