Събития

БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 150-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БАН, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ИНСТИТУТА ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ

Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

dobraНа 17–18 юни 2019 г. се състоя международна научна конференция „Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки“, посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. Тя беше организирана от Института за балканистика с Център по тракология на основата на двустранното сътрудничество на БАН с Хърватската академия на науките и изкуствата. В нея взеха участие 15 български и 14 хърватски учени не само от партньорските институти, но и от други научни институции в България и Хърватия. Конференцията беше открита с приветствено слово от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, прочетено от проф. Йоана Спасова. Приветствие отправи също и г-жа Лйерка Алйбег, посланик на Р Хърватия в България, която проследи с внимание и работата на конференцията. В първото пленарно заседание, което се състоя в Тържествената зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН беше представен сборникът със студии и статии „Българите и Загреб“, резултат от предишната конференция в Загреб през 2017 г. Следващите заседания се проведоха в Зала „Академик Иван Евстратиев Гешов“ в БАН и в Института за балканистика. Докладите обхващаха теми от различни исторически епохи и периоди от Средновековието до нашето съвремие и разкриха нови, неизвестни досега факти от интензивните взаимоотношения между двата братски народа.

В рамките на Двустранната спогодба между БАН и ХАНИ, сключена през 1997 г., понастоящем се изпълняват два научни проекта на учени от Института за балканистика с Център по тракология с хърватски партньори в лицето на Отделението за исторически изследвания и Института за хърватска литература, театър и музика. Това са проектите Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете с ръководители проф. Светлозар Елдъров и проф. Дамир Карбич, и Българи и хървати в модерна Европа. Културни идентичности и паралели, ръководен от доц. Антоанета Балчева и проф. Хървойка Миханович-Салопек. Те се нареждат сред най-резултатните проекти по двустранните спогодби на БАН в направлението Културно-историческо наследство и национална идентичност. Досега са организирани 16 съвмести научни конференции, всички с издадени сборници с общ обем от над 4000 страници, които съдържат 250 студии и статии на български и хърватски учени и по съдържание и приноси представляват същинска енциклопедия на историческите връзки между двата народа през вековете и в нашето съвремие. Публикувани са и редица авторски монографии, студии и статии, които разширяват и обогатяват познанието ни за българо-хърватските взаимоотношения в миналото и днес.

 

20190618 123737 daS L. AlajbegV zala Geshov

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене