Събития

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКИ НАУЧНИ, КУЛТУРНИ И ДУХОВНИ ВРЪЗКИ”, 17-18 юни 2019 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Plakat

В рамките на проектното сътрудничество на учените от секциите „Модерни Балкани“ и „Култура на Балканите“ към Института за балканистика с Център по тракология, БАН с учени от Хърватската академия на науките и изкуствата на 17 и 18 юни ще се състои международна конференция на тема „Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки“, посветена на 150-годишнината от основаването на БАН. Основната проблематика на научния форум ще е фокусирана върху следните теми:

• Кирило-Методиевото наследство като културен код на българо-хърватската взаимност през вековете;
• Приносът на българските и хърватските учени за развитието на славистиката и балканистичните изследвания;
• Сътрудничеството между Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата;
• Културно-религиозният икуменизъм на Щросмайер и неговият отглас сред българи и хървати през ХІХ – ХХ век;
• Българо-хърватската взаимност на полето на образованието, културата и изкуството.

Организационен комитет: председатели: проф. дин Светлозар Елдъров, доц. д-р Антоанета Балчева, членове: доц. д-р Ирина Огнянова, доц. д-р Людмила Миндова, гл. ас. д-р Ивайло Начев.

 

ПЪЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА на български и хърватски език в PDF формат 

покана българо хърватска конференция 1

 

 

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене