Проекти

Les Tsiganes/Roma dans les Balkans ottomans : problèmes de méthodologie historique

Срок: 2019

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

 

La Thrace et l’Égypte à l’époque gréco-romaine 

Срок: 2018

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене