Лекция от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК на проф. Надя Данова "Детската възраст в трудовете на д-р Петър Берон"

плакат Данова FINALИмаме удоволствието на 12 февруари 2019 г. от 16.00 ч. да Ви поканим на откриването на лекционния цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК

В първата лекция от цикъла проф. Надя Данова ще представи темата "Детската възраст в трудовете на д-р Петър Берон"

В лекцията ще бъде направен прочит на книжовното наследство и биографията на д-р Петър Берон през призмата на историята на детството. Въз основа на вглеждане в гръцката книжовна продукция от края на XVIII и началните десетилетия на XIX век ще бъде предложен евентуален отговор на въпроса кои са били моделите, послужили на Берон при съставянето на предговора към неговия буквар.


Направеният анализ показва, че със своите виждания за детската възраст Петър Берон изразява от една страна очертаващата се все по-ясно ориентация на част от българските образовани хора към ценностите на Западна Европа, за които считаната доскоро от православния свят за „еретическа” Европа се превръща в „Просветена Европа”. Берон поднася на българското общество трудове, които изразяват виждания за детската възраст, повлияни от идеите на Европейското просвещение. Същевременно се прави изводът, че Петър Берон не успява да се оттласне напълно от традицията, налагаща нормата децата да бъдат формирани като послушни, покорни и зависими от волята на родителите хора, като поданици, подчинени изцяло на съществуващите ред и социална йерархия.

лекцията на доц. Златомира Герджикова "Епископът като съдник, ІV-V век"

 плакат Герджикова изрязанИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на доц. д-р Златомира Герджикова "Епископът като съдник, ІV-V век" 

Лекцията ще се проведе на 19 декември 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

Това е последната лекция за 2018 г. по проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“. В средата на месец януари 2019 г. ще ви информираме за лекциите, които са планирани за първата половина на следващата година.

Лекцията на Калин Стоев „Илирите и траките в римската армия в борбата за власт през ІІІ в.“

плакат K. Стоев 2018 2AИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Калин Стоев

„Илирите и траките в римската армия в борбата за власт през ІІІ в.“,

която ще се проведе на 21 ноември 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

Лекцията е част от проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“.

Лекция на доц. д-р Росица Градева „Разходка из останките на османска София“

Плакат Росица Градева 1Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на доц. д-р Росица Градева

„Разходка из останките на османска София“.

Лекцията е част от  от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 13 ноември 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

Лекция на д-р Иван Вълчев "Краят на езическата религия в Тракия"'

плакат Вълчев 2 извадкаИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Иван Вълчев "Краят на езическата религия в Тракия", която ще се проведе на 10 октомври 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.
Проследяването на процесите на отмиране на езичеството и налагането на християнството въз основа на археологически извори показва липсата на единни за Тракия тенденции. В разрушаването на езическите храмове и светилища и изоставянето на важни елементи на традиционните погребални обреди се различават както регионални особености, така и явления, вписващи се в общоимперския контекст. Крайният резултат на християнизацията, видим в археологическия запис, е постепенното отмиране на езическите култови и погребални практики в продължение на около век и половина, започвайки от началото на IV в. насетне.