КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК

КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК

Интердисциплинарна конференция на секция „Културна история на балканските народи“

KP2018 1На 15 и 16 ноември 2018 г. Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ към БАН стана домакин на интердисциплинарната конференция „Култура на пътуването в Европейския Югоизток“. Научният форум е част от традиционно организираните от секция „Културна история на балканските народи“ Балканистични четения, обединяващи творческите усилия на специалисти от различни хуманитарни области и от редица авторитетни научни звена и университети в страната.

В програмата на настоящото му издание се включиха тридесет и девет участници: Директорът на регионалния научен център в Дубровник към Института „Иво Пилар“ в Хърватия – проф. дин Виницийе Лупис, проф. д-р Сорин Палига от Университета в Букурещ, проф. д-р Мирко Чурич, Председател на Дружеството на хърватските писатели, секция славонско-баранско-сремска, както и учени от СУ „Св. „Климент Охридски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Института за исторически изследвания, Института за литература, Института за изследване на изкуствата, Института за изследване на обществата и знанието, Националния военноисторически музей, Варненския археологически музей и др.
Официално приветствие към участниците в събитието поднесе проф. д-р Румяна Прешленова - директор на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“.

 

 

Седма национална среща по балканистика Делници и празници на Балканите

На 23 и 24 ноември 2018 г. ще се проведе Седмата национална среща по балканистика на тема Делници и празници на Балканите. Събитието ще се състои в сградата на ИБЦТ на ул. "Московска" №45. Заповядайте! 

П Р О Г Р А М А

Проведе се международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“

На 28 септември 2018 г. в София се проведе  международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“. Тя е в изпълнение на проект "Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 г.), координиран от Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Конференцията беше открита с приветствие до участниците от еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. В първия панел "Транспортна инфраструктура, телекомуникации и свързаност на Балканите" участниците от България и чужбина представиха различни аспекти от дигиталната, транспортна и газова инфраструктура на страните в региона като откроиха основните проблеми на свързаността на Югоизточна Европа. Вторият панел  „Евроинтеграцията на страните от Западните Балкани – проблеми и перспективи“ протече във вид на кръгла маса, в която се дискутираха основните проблеми пред интеграцията на Република Македония, Косово, Босна и Херцеговина. Участие в форума взеха учени и експерти по международни отношения, национална сигурност и цифрова свързаност, а също и специалисти по проблемите на Югоизточна Европа.

WestBalkans Conf Sep 2018 1WestBalkans Conf Sep 2018 2

ИБЦТ – организатор на научна конференция в Монтана. 25 МАЙ 2018 ГОДИНА - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА В МОНТАНА

На 25 май 2018 г. Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ (ИБЦТ) се включи в Деня на българската наука в Монтана. Събитието бе организирано от община Монтана, Българската академия на науките, Регионалния академичен център – Монтана, Държавния архив – Монтана и Регионалния исторически музей – Монтана. Програмата включваше подписване на Меморандум за сътрудничество между Общината и БАН, откриване на изложба „Българският принос към културно-историческото многообразие на обединена Европа“, научна конференция „Българският Северозапад в културно-историческото многообразие на обединена Европа“.
Конференцията под научното ръководство на проф. дин Александър Костов, директор на ИБЦТ, за трети път събра учени от Института и изследователи

Конференция „Балканите в Европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“

beui cover

През периода 16–17 май 2018 г. в Софийския университет се проведе международната конференция „Балканите в Европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“, на която Институтът за балканистика с Център по тракология е съорганизатор. Главен научен ръководител на конференцията бе чл.кор. Иван Илчев.

Събитието беше открито с кратки приветствия към участниците, отправени от ректора на Софийския университет – проф. Анастас Герджиков, деканът на Историческия факултет – доц. Тодор Попнеделев, директорът на ИБЦТ – БАН – проф. Александър Костов и от почетните гости – г-жа Мария Габриел, европейски комисар за Цифровата икономика и общество, г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България,

Конференция „Градска култура на Балканите“

В периода 18–19 май 2018 г. в гр. Пловдив, в рамките на проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и реализиран от ИБЦТ-БАН, се проведе международна конференция на тема: „Градска култура на Балканите“. Събитието събра изследователи с различен профил от областта на хуманитарните и социалните науки – историци, етнолози, антрополози, архивисти и киноспециалисти.

П Р О Г Р А М А

Плакат на конференцията 

 

ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ на тема ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: ПРОСТРАНСТВА И КОМУНИКАЦИИ, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол

Pokana Thracology Readings May 2018На 14 и 15 май 2018 г. ще бъде проведена национална научна конференция ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ на тема ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: ПРОСТРАНСТВА И КОМУНИКАЦИИ, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, основател на Института по тракология – днес Център по тракология при Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при БАН.
Участват учени от редица университети, институти на БАН, музеи и културни институции от цялата страна, много от които са ученици на проф. Ал. Фол и негови последователи в изследванията на тракийските древности.
Откриването на научната конференция ще бъде в Големия салон на БАН, Централна сграда на БАН, ул. 15 ноември №1, на 14 май 2018 г. от 9:00 часа, където ще се състои и пленарната сесия. В нея са включени доклади, посветени на личността и делото на проф. Ал. Фол. Програмата е организирана в три секции, които ще се проведат в Заседателната зала на Центъра по тракология при ИБЦТ, БАН, на ул. Московска 13, и в Заседателната зала на Института за етнография и фолклористика с етнографски музей при БАН, ул. „Московска“ 6а, с чието партньорство се осъществява събитието.

Програмата на Четенията по тракология

„Невежеството/незнанието е порокът на душата. То се преодолява с воля. Волята за познание е воля за интелектуална енергия, която сътворява Всичкото/Благото, с други думи – божествената Цялостност.”
Александър Фол. Orphica Magica I. С., 2004, стр. 15

Александър Фол е роден на 3 юли 1933 г. в гр. София в семейство на потомствени интелектуалци. Майка му – Вера Бояджиева-Фол, е изявена писателка и една от основателките на Съюза на българските писатели. Баща му, Николай Фол, е писател, драматург, режисьор, културен деец и общественик, редактор на периодични издания, преводач. Той е кръстен от митрополит Кирил, който по-късно става патриарх на Българската православна църква. Учи

Шеста национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”

На 17 и 18 ноември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45 се проведе Шестата поред национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, организирана от Българския национален комитет по балканистика и Института за балканистика с Център по тракология (БАН). В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология (БАН), Института за исторически изследвания (БАН), Института за литература (БАН), Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Нов български университет и Българското геополитическо дружество.

П Р О Г Р А М А