Весела Атанасова

VesselaГл. ас. д-р Весела Атанасова

Научни интереси:

История, религия и изкуство на Древен Египет,
История и религия на Тракия,
Тракия и Египет през гръко-римската епоха,
Египетски култове в гръко-римския свят,
Жречество и храмове в античността.

Антоанета Балчева

BALCHAVEVA SNIMKA LICHNIДоц. д-р Антоанета Балчева

Научни интереси: културна история, идентичности, традиции и модернизация в Югоизточна Европа, елити, имагология, българо-хърватски и българо-италиански културни взаимодействия.

 

Бисер Банчев

B-3д-р Бисер Банчев


Научни интереси – съвременна история на Югоизточна Европа; разпадане на Югославия; Сърбия; Черна гора; национализъм, национална сигурност; геополитика и международни отношения на балканските страни.

Боби Бобев

P6280006Главен асистент д-р Боби Бобев

Научни интереси: Международни отношения на Балканите ХХ-ХХI век, история на Албания и албанците, национални проблеми на Балканите, българо-албански отношения

Елмира Василева

elmiraГл. ас. д-р Елмира Василева

Научни интереси – Босна, францисканци, католическа мисионерска дейност в Югоизточна Европа ХV-ХVІІІ в.

Златомира Герджикова

Zlatomira Gerdzhikovaдоц. д-р Златомира Герджикова
Научни интереси: история на късноантичната църква, ролята на епископа като политически и социален фактор в късноантичното общество, процесът на представяне, интегриране и налагане на идеологически общности в заобикалящото ги общество.

Пенка Данова

P50268571доц. д-р Пенка Данова

извори за историята на България и Балканите, обща история ХІV–ХVІІІ век, културна история на Балканите и Средиземноморието, литература на Ренесанса и Барока в Италия

Стоянка Димитрова

Stoyanka DimitrovaГл.ас. д-р Стоянка Димитрова

Научни интереси: военно-политическа, дипломатическа и икономическа история на Древна Тракия и траките; социална структура и социални категории, северно-тракийски етнически общности, гети, даки, Буребиста, Декеней, Децебал, елинистическа епоха, предримска Тракия, римското проникване в Долно-дунавските земи, археология

Георги Димов

Георги Димов 2

гл. ас. д-р Георги Димов

Научни интереси: средновековна балканска история; история на Византия и Средиземноморския свят; средновековна нумизматика и сигилография; материална култура и изкуство през Средните векове; градове, инфраструктура, търговия на далечни разстояния и комуникации в т.нар. Голямо Средиземноморие.

Маргарита Добрева

00000001гл. ас. д-р Маргарита Добрева

Научни интереси: модернизация на Балканите, културно взаимодействие, миграционни процеси

Гергана Дончева

Gergana Donchevaгл. ас. д-р Гергана Дончева

Научни интереси: балканско кино, идентичности и политики на представяне, културна история през епохата на комунизма и посткомунизма, миграционни процеси и глобализация

Рая Заимова

Raia ZaimovaДлъжност и степен: професор (2011 г.); доктор (1988 г.), д-р на ист. науки (2010 г.)

Име и фамилия: Рая Й. Заимова

Научни интереси: Еволюция на идеите в модерна Европа; история на франкофонията на Балканите; Културно-исторически връзки между Запада и Изтока; Извори и архиви

Юлия Златкова

iulia zlatkovaгл. ас. д-р Юлия Златкова

Научни интереси: културна и религиозна история, руска политическа идеология и политика на Балканите

Владислав Иванов

Vladislav IvanovДлъжност и степен:
Главен асистент, доктор по история

Име и фамилия:
Владислав Иванов

Научни интереси:
Средновековна балканска история, средновековна средиземноморска история, средновековна западноевропейска история, история на кръстоносните походи, история на рицарския орден на хоспиталиерите-йоанити, история на степните номади в Евразия

Милен Иванов

Milen Ivanov PhotoГлавен асистент д-р Милен Иванов

Научни интереси: Теория и история на културата; история на Стария свят; антична религия и култура; тракийска религия и култура; Късна античност; Ранно средновековие; история на християнството; история на религиите; традиционна народна култура на Балканския полуостров; антично наследство; тракийски реликти; културни взаимодействия; културно-историческо наследство; културни политики и културен мениджмънт.

Мирослав Издимирски

Miro picГл. ас. д-р Мирослав Издимирски

Научни интереси: история и култура на древна Тракия, история и култура на Ахеменидска Персия, Древна Гърция, джендър стъдийс.