Българи и гърци в борба за османското наследство

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Kniga Yura   

 Настоящата монография разглежда българо-гръцкия сблъсък за Македония и дилемите, които той поставя пред населението. Тя представя един по-широк поглед върху външнополитическите цели на Гърция и България от началото на ХХ век и методите, с които двете държави се опитват да ги осъществят. Акцентът е върху приоритетите и действията на гръцката държава, които са по-малко познати на българския читател. Книгата проследява надпреварата между България и Гърция по време на Балканската война, анализира причините, направили Междусъюзническата война неизбежна, и търси отговор на въпроса защо българската държава не успява да осъществи външнополитическите си стремежи.

Юра Константинова е доктор по история, главен асистент в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Професионалните й интереси са в областта на българо-гръцките отношения, идеологическите и културните влияния между балканските народи през ХІХ и ХХ век. Автор е на монографията Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век, Фабер, 2008 и на редица научни статии.

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене