Конференция „Градска култура на Балканите“

В периода 18–19 май 2018 г. в гр. Пловдив, в рамките на проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и реализиран от ИБЦТ-БАН, се проведе международна конференция на тема: „Градска култура на Балканите“. Събитието събра изследователи с различен профил от областта на хуманитарните и социалните науки – историци, етнолози, антрополози, архивисти и киноспециалисти.

П Р О Г Р А М А

Плакат на конференцията