Балканистични четения. Балканите през смях и сълзи

На 13-14 октомври 2016 г. в сградата на ИБЦТ (ул. „Московска“ 45) ще се проведат поредните Балканистични четения на тема Балканите през смях и сълзи. Целта на научния форум е да постави в центъра на вниманието проблема за специфичността на Балканите по отношение на смешното и трагичното, да изясни, на какво се смее и за какво плаче балканецът? Едновременно с това ще се анализира и външният поглед на европееца към балканските реалности, предизвикващи смях, ирония, отхвърляне, осмиване или съпричастие към екзистенциалното балканско чувство за трагичност. Отговорите на тези въпроси ще се търсят не само в литературата, но и в интердисциплинарен и сравнителен план, в народната мъдрост, езиковите пластове, карикатурата, хумористичния и сатиричен печат, киното, или на пресечните точки между тях. В интердисциплинарната конференция ще участват учени от различни институти като ИИИ, Институт за изследване на обществата и знанието, СУ „Кл. Охридски“, ШУ „К. Преславски“.

П Р О Г Р А М А 

А Ф И Ш