ДЕСЕТА БЪЛГАРО-ГРЪЦКА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 19-20 юни 2014 г. се проведе Десетата българо-гръцка конференция с тема България, Гърция и европейските предизвикателства на Балканите. Целта на организаторите е тази юбилейна среща да обобщи постигнатото до сега в областта на българо-гръцките политически, икономически, научни и културни отношения.
Повече