Проведе се международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“

На 28 септември 2018 г. в София се проведе  международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“. Тя е в изпълнение на проект "Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 г.), координиран от Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Конференцията беше открита с приветствие до участниците от еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. В първия панел "Транспортна инфраструктура, телекомуникации и свързаност на Балканите" участниците от България и чужбина представиха различни аспекти от дигиталната, транспортна и газова инфраструктура на страните в региона като откроиха основните проблеми на свързаността на Югоизточна Европа. Вторият панел  „Евроинтеграцията на страните от Западните Балкани – проблеми и перспективи“ протече във вид на кръгла маса, в която се дискутираха основните проблеми пред интеграцията на Република Македония, Косово, Босна и Херцеговина. Участие в форума взеха учени и експерти по международни отношения, национална сигурност и цифрова свързаност, а също и специалисти по проблемите на Югоизточна Европа.

WestBalkans Conf Sep 2018 1WestBalkans Conf Sep 2018 2

ИБЦТ – организатор на научна конференция в Монтана. 25 МАЙ 2018 ГОДИНА - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА В МОНТАНА

На 25 май 2018 г. Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ (ИБЦТ) се включи в Деня на българската наука в Монтана. Събитието бе организирано от община Монтана, Българската академия на науките, Регионалния академичен център – Монтана, Държавния архив – Монтана и Регионалния исторически музей – Монтана. Програмата включваше подписване на Меморандум за сътрудничество между Общината и БАН, откриване на изложба „Българският принос към културно-историческото многообразие на обединена Европа“, научна конференция „Българският Северозапад в културно-историческото многообразие на обединена Европа“.
Конференцията под научното ръководство на проф. дин Александър Костов, директор на ИБЦТ, за трети път събра учени от Института и изследователи

Конференция „Балканите в Европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“

beui cover

През периода 16–17 май 2018 г. в Софийския университет се проведе международната конференция „Балканите в Европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“, на която Институтът за балканистика с Център по тракология е съорганизатор. Главен научен ръководител на конференцията бе чл.кор. Иван Илчев.

Събитието беше открито с кратки приветствия към участниците, отправени от ректора на Софийския университет – проф. Анастас Герджиков, деканът на Историческия факултет – доц. Тодор Попнеделев, директорът на ИБЦТ – БАН – проф. Александър Костов и от почетните гости – г-жа Мария Габриел, европейски комисар за Цифровата икономика и общество, г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България,

Конференция „Градска култура на Балканите“

Уважаеми колеги,
През периода 18–19 май 2018 г. в гр. Пловдив, в рамките на проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и реализиран от ИБЦТ-БАН, ще се проведе международна конференция на тема: „Градска култура на Балканите“. Събитието ще събере изследователи с различен профил от областта на хуманитарните и социалните науки – историци, етнолози, антрополози, архивисти и киноспециалисти. За повече подробности, моля вижте приложената програма.

П Р О Г Р А М А

Плакат на конференцията 

 

ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ на тема ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: ПРОСТРАНСТВА И КОМУНИКАЦИИ, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол

Pokana Thracology Readings May 2018На 14 и 15 май 2018 г. ще бъде проведена национална научна конференция ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ на тема ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: ПРОСТРАНСТВА И КОМУНИКАЦИИ, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, основател на Института по тракология – днес Център по тракология при Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при БАН.
Участват учени от редица университети, институти на БАН, музеи и културни институции от цялата страна, много от които са ученици на проф. Ал. Фол и негови последователи в изследванията на тракийските древности.
Откриването на научната конференция ще бъде в Големия салон на БАН, Централна сграда на БАН, ул. 15 ноември №1, на 14 май 2018 г. от 9:00 часа, където ще се състои и пленарната сесия. В нея са включени доклади, посветени на личността и делото на проф. Ал. Фол. Програмата е организирана в три секции, които ще се проведат в Заседателната зала на Центъра по тракология при ИБЦТ, БАН, на ул. Московска 13, и в Заседателната зала на Института за етнография и фолклористика с етнографски музей при БАН, ул. „Московска“ 6а, с чието партньорство се осъществява събитието.

Програмата на Четенията по тракология

„Невежеството/незнанието е порокът на душата. То се преодолява с воля. Волята за познание е воля за интелектуална енергия, която сътворява Всичкото/Благото, с други думи – божествената Цялостност.”
Александър Фол. Orphica Magica I. С., 2004, стр. 15

Александър Фол е роден на 3 юли 1933 г. в гр. София в семейство на потомствени интелектуалци. Майка му – Вера Бояджиева-Фол, е изявена писателка и една от основателките на Съюза на българските писатели. Баща му, Николай Фол, е писател, драматург, режисьор, културен деец и общественик, редактор на периодични издания, преводач. Той е кръстен от митрополит Кирил, който по-късно става патриарх на Българската православна църква. Учи

Шеста национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”

На 17 и 18 ноември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45 се проведе Шестата поред национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, организирана от Българския национален комитет по балканистика и Института за балканистика с Център по тракология (БАН). В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология (БАН), Института за исторически изследвания (БАН), Института за литература (БАН), Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Нов български университет и Българското геополитическо дружество.

П Р О Г Р А М А 

Втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

На 1 и 2 февруари 2018 г. ще се проведе втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО. Конференцията ще се проведе в
АМЕРИКАНСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР В СОФИЯ (ARCS). София 1510, ул. Васил Петлешков 75.

П Р О Г Р А М А 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   З А   М Е Д И И Т Е 

Plakat Mirabilia - 23.01.2018

 

XI международен конгрес по балканистика

От 31 август до 4 септември 2015 г. в столичния хотел Хилтън беше проведен XI международен конгрес по балканистика на тема: „Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти". Високият научен форум беше организиран от Института за балканистика с Център по тракология при БАН и се проведе под егидата на ЮНЕСКО.

Конгресът събра световния академичен елит в областта на югоизточно-европейските изследвания. В него взеха участие над 250 участници от 26 държави – както изтъкнати специалисти от Балканите и други страни на света, така и много млади учени. Сред тях бяха и значителен брой сътрудници от ИБЦТ и други институти на БАН. Участниците изнесоха интересни доклади в 18-те секции, посветени на важни теми от историята, икономиката, езикознанието, литературата, музиката и други области, свързани с развитието на балканските страни и народи. Научната работа на Конгреса беше съпътствана от редица куртурни прояви. Между тях беше впечатляващият концерт в Големия салон на БАН, поднесен от ансамбъла „Софийски солисти" с диригент проф. Пламен Джуров, а също така и уредената във фоайето на Българската академия на науките изложба "Форми и цветове на Югоизточна Европа".

Към Конгреса беше проявено голямо внимание както от страна на българските медии и специалисти, така и от чуждестранни организации и посолства.

По време на конгреса беше проведено заседание на Международния комитет на Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа (Association internationale des études sud-est européennes - AIESEE). Тази организация е създадена през 1963 г. под егидата на ЮНЕСКО и в нея членуват 26 държави. На заседанието бяха включени нови членове на Международния комитет, а за председател на AIESEE беше избран проф. д. ист. н. Александър Костов – директор на ИБЦТ и председател на Организационния комитет на XI международен конгрес по балканистика. Преди него този пост е заеман от още двама български учени – акад. Владимир Георгиев (1965-1967) и акад. Николай Тодоров (1975-1979, 1989-1994).

Повече подробности за Конгреса, както и снимки от неговите заседания, може да видите на сайта му http://www.balkanstudies.bg/congress2015/bg.