Научен съвет

Председател: проф. д-р Лора Тасева

Заместник председател: доц. д-р Добриела Котова

Членове:

чл.-кор. проф. дин Александър Костов
проф. дин Валерия Фол
д.изк. Ваня Лозанова-Станчева
проф. дин Калин Порожанов
проф. дин Лиляна Симеонова
проф. дюн Надя Бояджиева
проф. дин Рая Заимова
проф. дин Светлозар Елдъров
проф. дфн Светлана Янакиева
проф. дин Орлин Събев
проф. д-р Румяна Прешленова
доц. д-р Антоанета Балчева
доц. д-р Бисер Петров
доц. д-р Добринка Парушева
доц. д-р Златомира Герджикова
доц. д-р Зорка Първанова
доц. д-р Ирина Огнянова-Кривошиева
доц. д-р Йорданка Бибина
доц. д-р Камен Димитров
доц. д-р Марияна Стамова
доц. д-р Пенка Данова
доц. д-р Росица Градева
доц. д-р Юра Константинова