Лекция на д-р Светослав Риболов

Качена от Ивайло Начев.

плакат Риболов 19 юни 4На 19 юни 2018 г. /вторник/, от 11.00 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология, на ул. „Московска“45 доц. д-р Светослав Риболов ще изнесе лекция на тема: „Произход и идейни основи на арианството“.

Лекцията се провежда в рамките на проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“, съвместна инициатива на Института за балканистика с Център по тракология и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Премиерата на документалното издание "Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи"

Качена от Ивайло Начев.

Pokana - Solun 2018На 20 юни 2018 г. от 17:30 ч. в залата на Галерия-книжарница "София прес" на ул. "Славянска" 29 ще се състои премиерата на документалното издание "Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи".

Изданието е резултат от проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (Договор № ДН 10/13 от 17.12.2016 г.) и е публикувано със съвместните усилия на Института за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките и Държавна агенция „Архиви“.