лекция на проф. Ваня Лозанова-Станчева

Качена от Златомира Герджикова.

Плакат пролет 2018 извадка1234

На 17 април 2018 г. от 16.30 ч. в сградата на Института за балканистиска проф. Ваня Лозанова-Станчева щи изнесе лекция на тема: Мистерия на сътворението: към интерпретацията на една орфическа чаша

Всеки втори вторник

Качена от Златомира Герджикова.

Плакат пролет 2018 извадка1234

През месец март  поставяме началото на нов лекционен цикъл, който ще се провежда всеки втори вторник на месеца в сградата на Института за балканистика от 16.30 часа. Пролетният календар включва четири лекции с които ще представим широкия хронологичен обхват и тематичното разнообразие на изследователската дейност на ИБЦТ.

Програма Пролет 2018.