лекция на гл. ас. д-р Ивайло Начев „София в началото на ХХ век. Разходка из модернизиращата се столица“

 плакат Начев 2019

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Ивайло Начев: 

„София в началото на ХХ век. Разходка из модернизиращата се столица“.

Лекцията е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 12 март 2019 г. от 16.15 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.