НАДЯ ДАНОВА - 50-годишна активна академична дейност

 Надя Данова 2019

На 5 март 2019 г. ИБЦТ тържествено отбеляза 50-годишната активна академична дейност на изтъкнатата балканистка проф. дин д.х.к. на Атинския университет НАДЯ ДАНОВА. Сред множеството гости на празненството бяха председателят на „Гръцко-българско сдружение АРИСТОТЕЛ – културен мост“ Янис Лиолиос и учени от различни институции. Тържеството беше открито със слово на директора на ИБЦТ проф. Румяна Прешленова, която представи разностранната дейност, множеството научни приноси и ролята на проф. Данова за положителната колегиална атмосфера в института. За работата си с проф. Данова разказа доц. Юра Константинова, която е нейна успешно завършила преди години докторантка. Впечатленията си сподели и Марта Методиева, настояща докторантка на проф. Данова. Доц. Росица Градева, работила най-дълго с проф. Данова в института, също се включи в официалната част с отзив за ролята на проф. Данова за развитието на балканистичните изследвания.

 

01N.Danova 6 Capture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07N.Danova 5Capture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02N.Danova 10Capture

 

 

 

 

 

03N.Danova 11 Capture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04N.Danova 12 Capture

 

 

05N.Danova 13 Capture

06N.Danova 8 Capture