Проф. Румяна Прешленова изнесе лекция на тема "Виена като образователен център за българите"

лекция су 26.2.2019 2

Roumiana lecture FEB 2019 3На 26 февруари 2019 г. проф. Румяна Прешленова изнесе лекция на тема: 

"Виена като образователен център за българите"

Лекцията е част от изпълнението на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. С нея беше открит Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи на ИФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Плакат от събитието