Седма национална среща по балканистика Делници и празници на Балканите

На 23 и 24 ноември 2018 г. ще се проведе Седмата национална среща по балканистика на тема Делници и празници на Балканите. Събитието ще се състои в сградата на ИБЦТ на ул. "Московска" №45. Заповядайте! 

П Р О Г Р А М А