Работна среща с афганистански дипломати

Качена от Ивайло Начев.

В рамките на сътрудничеството между ИБЦТ и Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Република България на 15 ноември 2017 г. гости на института бяха десет служители на Министерството на външните работи на Ислямска република Афганистан. На проведената работна среща 

Нов брой на сп. Балкани

Качена от Ивайло Начев.

Balkani 6 Pokana 1Новото издание на БАЛКАНИ ще поднесе изненада на редовните си читатели – то е в две книжки с впечатляващ обем. Темата на броя МИГРАЦИИТЕ И БАЛКАНИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ следва тази на проведената от 17 до 19 ноември 2016 г. Пета национална среща по балканистика.   Рубриката ДИСКУРСИ включва Осмата дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“, организирана от Института по балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения, проведена на 6 февруари 2017 г. в тематичната рамка България на Балканите: дневен ред 2017 с особен акцент върху релацията: глобални тенденции, Европейски съюз, Балканите, България. Деветата поредна дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“ насочва вниманието върху актуалната проблематика за Сърбия: между стремежа към евроинтеграция и пост-югославската носталгия. Мобилността на хората никога не е прекъсвала, въпреки опитите да бъде ограничавана с различни мерки. Авторите на статиите и участниците в конференцията се надяват, че с работата си ще успеят да коригират някои усилия за фалшиво представяне на отделните аспекти от причините и механизмите на придвижване на хора в съвременния глобализиращ се свят, които подвеждат обществото и създават напрежение. Съвременното общество трябва да търси експертната оценка и мнение на учените, които са достоверен източник на информация и прогнози, с които е възможно преодоляването на кризисни ситуации и значими проблеми.

Балкани 6.1 Съдържание 

Балкани 6.2 Съдържание 

 

Шеста национална среща по балканистика

Качена от Ивайло Начев.

На 17 и 18 ноември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45 ще се проведе Шестата поред национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, организирана от Българския национален комитет по балканистика и Института за балканистика с Център по тракология (БАН). В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология (БАН), Института за исторически изследвания (БАН), Института за литература (БАН), Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Нов български университет и Българското геополитическо дружество.

П Р О Г Р А М А 

Споразумение за сътрудничество между ИБЦТ и Историческия институт на Черногорския Университет

Качена от Ивайло Начев.

На 12 октомври 2017 г. в Подгорица беше сключено споразумение за сътрудничество между Института за Балканистика с Център по тракология и Историческия институт на Университета в Подгорица.

Работна среща в ИБЦТ по международен проект „Балканите по време на Студената война”

Качена от Ивайло Начев.

На 29 септември 2017 г. в Института за Балканистика с Център по тракология бе проведена работна среща заедно с учени от Харвардския университет, САЩ, Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните, Австрия и секцията „Балканите след Втората световна война“ на ИБЦТ. На нея бяха представени и обсъдени доклади по темата на изследователски проект, посветен на изучаването на Балканите по време на Студената война.
Проектът е съвместна инициатива на Центърът за изследване на Студената война в Харвардския университет и ИБЦТ. Участниците в работната среща представиха резултатите от своите проучвания досега по темите, които разработват по проекта. Крайният резултат от съвместната работа се предвижда да бъде публикуването на сборник от статии в книжната поредица за изследване на Студената война на Харвардския университет, както и на сборник, съдържащ разсекретени архивни документи. Всички балкански държави (България, Турция, Гърция, Албания, Югославия и Румъния) ще бъдат предмет на изследване в този проект, който също така ще акцентира и върху ролята на външните сили (САЩ, СССР, Китай и европейските държави).

Споразумение за сътрудничество с Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Австрия)

Качена от Ивайло Начев.

На 29 септември 2017 г. беше сключено споразумение за сътрудничество сътрудничество между Института за Балканистика с Център по тракология и австрийския Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните.

Представяне на монография на австрийския учен доц. д-р Петер Ругенталер

Качена от Ивайло Начев.

На 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в сградата на Института за Балканистика с Център по тракология „Проф. Ал.Фол“ на ул.“Московска“ №45, се състоя представяне на монографичното изследване със заглавие: „Концепцията за неутралитета във външната политика на Сталин, 1945-1953“, 2015 (The Concept of Neutrality in Stalin's Foreign Policy, 1945-1953, The Harvard Cold War Studies Book Series, Lexington Books, 2017, 442 pages), с автор доц. д-р Петер Ругенталер, Грац, Австрия. Академичната проява с международно участие бе организирана по инициатива на учени от Секция „Балканите след Втората световна война“ на ИБЦТ и се проведе на английски език.

Събитието бе проведено под ръководството на Директора на Института за Балканистика с Център по тракология „Проф. Ал.Фол“ проф. дин Александър Костов. Книгата е публикувана от престижната специализирана поредица на

Представяне на книгите „Концепцията за неутралитета във външната политика на Сталин 1945-1953 г.“ от доц. Петер Ругенталер и „Международни отношения" от проф. Надя Бояджиева

Качена от Ивайло Начев.

Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствието да Ви поканим на академична проява на 28 септември /четвъртък/ 2017 г., от 17.00 ч., организирана от Института за Балканистика, БАН и Центърът за изследване на Студената война, Харвардски университет. Ще бъдат представени книгата „Концепцията за неутралитета във външната политика на Сталин 1945-1953 г.“ на доц. д-р Петер Ругенталер, Институт за изследване на последиците от войните, Грац, Австрия и книгата на проф. д.ю.н. Надя Бояджиева „Международни отношения“, Институт за Балканистика, БАН.
Събитието ще започне от 17.00 в сградата на ул.“Московска“№45, София.
Работните езици ще бъдат английски и български.
След представянето на двете книги е предвиден коктейл за всички гости (спонсориран от Център за Студената война, Харвардски университет). Заповядайте!

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО И КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗДАНИЯТА 

ÉTUDES BALKANIQUES 2017, 2

Качена от Ивайло Начев.

Etudes balkanique 2017 2
В новия брой на списание Études balkaniques, 2017, кн. 2, с тема на броя Inquiring Temporal Otherness: Timekeeping and Attitudes towards Time in the Balkans and the Ottoman Empire (16th – 20th Centuries) може да прочетете няколко интересни труда върху променящите се представи за времето в културния контекст на Европейския Югоизток и Османската империя в периода 16 - 20 век.   

Съдържание

Посещение на делегация на китайския Център за изследване на цивилизациите в ИБЦТ

Качена от Ивайло Начев.

China 1

В изпълнение на споразумението за сътрудничество през м. юли 2017 г. гост на Института за балканистика с център по тракология (ИБЦТ) беше делегация на Центъра за изследване на цивилизациите при Столичния нормален универститет – Пекин, начело с директора му проф. Лианг. По време на посещението двете страни се договориха за разширяване на съвместната дейност.


На 18 юли беше проведен и работен семинар, ръководен от проф. дин Александър Костов и проф. Лианг. В него взеха участие учени от двете институции. На срещата бяха представени основните насоки на работа на двете научни институции и плановете им за развитие в бъдеще.

ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА 2017

Качена от Ивайло Начев.

Plovdiv 17 1За пети път Културен център – музей „Тракарт“, Пловдив, организира „Дни на тракийската култура“ под наслов „Музика и слово“ от 29 юни до 5 юли 2017 г. Съпътстваща част от дните тази година и особен акцент е честването на 45-годишнината от основаването на Института по тракология при БАН, сега – Център по тракология към Института за балканистика & Център по тракология при БАН, което стартира през месец май с поредица от забележителни начинания.

По този повод на 29 юни 2017 г. в сърцето на Древна Тракия – Евмолпия – Филипополис – Пълдин – в контекста на редица културни събития в Културен център „Тракарт“ беше открита фотоизложбата „Херосът остава в Тракия…“ Това заглавие е провокирано от една от ранните книги на проф. Ал. Фол, основател на Института и негов патрон, публикувана през 1970 г., в която той развива някои от базисните изследователски перспективи на малко известната тогава наука тракология. Институтът по тракология е основан като специализирано звено за интердисциплинно изследване на историята на тракийската древност, натоварено с функцията да координира проучванията върху Древна Тракия и траките в контекста на палеобалканистиката, да изучава догръцките и негръцките съставки в древното балканско и западномалоазийско културно-историческо пространство. Фокус в дейността на института е тракийската история, култура и език в по-широкия контекст на индоевропеистиката и като съществен дял от европейското и световно културно-историческо наследство.

Във фотоси и документи изложбата проследява историята на основаването на Института по тракология от 1972 г.; най-ранните етапи от появата на интереса към древното тракийско население по нашите земи през Античността; учените, с чиито усилия се реализира  това перспективно начинание… 

Инициаторът и вдъхновителят на „Дните на тракийската култура“, Жорж Трак, и проф. д.изк. Ваня Лозанова, ръководител на Центъра по тракология при ИБЦТ, откриха изложбата, представяйки пред широката пловдивска общественост основните дейности и форми на реализация на траколожките изследвания, с които е ангажиран Центърът по тракология при ИБЦТ – периодични издания, монографии, тематични поредици, както и организирането на поредица международни конгреси по тракология, симпозиуми, научни конференции. Учени от Центъра по тракология ще вземат участие с лекции и презентации в богата културна програма на Културен център – музей „Тракарт“. 

Кулминация на вечерта беше емоционалното и атрактивно представление на студентска група „12+3“ – актьорско майсторство, ПУ „Паисий Хилендарски“ на постановката на Аристофан „Тесмофории“, които възкресиха в залата под аплодисментите на възторжената публика атмосферата на античния свят и неговия солен и неподправен хумор.Plovdiv 17 3

Plovdiv 17 2

За пети път Културен център – музей „Тракарт“, Пловдив, организира „Дни на тракийската култура“ под наслов „Музика и слово“ от 29 юни до 5 юли 2017 г. Съпътстваща част от дните тази година и особен акцент е честването на 45-годишнината от основаването на Института по тракология при БАН, сега – Център по тракология към Института за балканистика & Център по тракология при БАН, което стартира през месец май с поредица от забележителни начинания.
По този повод на 29 юни 2017 г. в сърцето на Древна Тракия – Евмолпия – Филипополис – Пълдин – в контекста на редица културни събития в Културен център „Тракарт“ беше открита фотоизложбата „Херосът остава в Тракия…“ Това заглавие е провокирано от една от ранните книги на проф. Ал. Фол, основател на Института и негов патрон, публикувана през 1970 г., в която той развива някои от базисните изследователски перспективи на малко известната тогава наука тракология. Институтът по тракология е основан като специализирано звено за интердисциплинно изследване на историята на тракийската древност, натоварено с функцията да координира проучванията върху Древна Тракия и траките в контекста на палеобалканистиката, да изучава догръцките и негръцките съставки в древното балканско и западномалоазийско културно-историческо пространство. Фокус в дейността на института е тракийската история, култура и език в по-широкия контекст на индоевропеистиката и като съществен дял от европейското и световно културно-историческо наследство.
Във фотоси и документи изложбата проследява историята на основаването на Института по тракология от 1972 г.; най-ранните етапи от появата на интереса към древното тракийско население по нашите земи през Античността; учените, с чиито усилия се реализира  това перспективно начинание… 
Инициаторът и вдъхновителят на „Дните на тракийската култура“, Жорж Трак, и проф. д.изк. Ваня Лозанова, ръководител на Центъра по тракология при ИБЦТ, откриха изложбата, представяйки пред широката пловдивска общественост основните дейности и форми на реализация на траколожките изследвания, с които е ангажиран Центърът по тракология при ИБЦТ – периодични издания, монографии, тематични поредици, както и организирането на поредица международни конгреси по тракология, симпозиуми, научни конференции. Учени от Центъра по тракология ще вземат участие с лекции и презентации в богата културна програма на Културен център – музей „Тракарт“. 
Кулминация на вечерта беше емоционалното и атрактивно представление на студентска група „12+3“ – актьорско майсторство, ПУ „Паисий Хилендарски“ на постановката на Аристофан „Тесмофории“, които възкресиха в залата под аплодисментите на възторжената публика атмосферата на античния свят и неговия солен и неподправен хумор.

 

Още статии ...