Лекция на д-р Иван Вълчев "Краят на езическата религия в Тракия"'

Качена от Ивайло Начев.

плакат Вълчев 2 извадкаИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Иван Вълчев "Краят на езическата религия в Тракия", която ще се проведе на 10 октомври 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.
Проследяването на процесите на отмиране на езичеството и налагането на християнството въз основа на археологически извори показва липсата на единни за Тракия тенденции. В разрушаването на езическите храмове и светилища и изоставянето на важни елементи на традиционните погребални обреди се различават както регионални особености, така и явления, вписващи се в общоимперския контекст. Крайният резултат на християнизацията, видим в археологическия запис, е постепенното отмиране на езическите култови и погребални практики в продължение на около век и половина, започвайки от началото на IV в. насетне.

Лекция Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“

Качена от Ивайло Начев.

Плакат Юра Константинова есен 2018Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на доц. д-р Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“. Лекцията е част от от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 9 откомври 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

В лекцията ще бъдат представени българските образователни институции (гимназии и начални училища), учебната програма, дисциплините, по които обучават, успеха на учениците. Ще разкажем за трудностите, с които са се сблъсквали и решенията, които са намирали. Специално внимание ще бъде обърнато на българското образование в османския Солун и как то е повлияно от местни и чужди фактори.

Лекция на доц. Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“

Качена от Ивайло Начев.

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да ви поканя на лекцията на доц. д-р Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“, която ще се проведе на 18 септември 2018 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика, на ул. Московска 45.

Ще се радвамe да се видим!

П Л А К А Т   Н А   С Ъ Б И Т И Е Т О 

Лекция "Международният кинофестивал в Солун: история и политика. Българското участие (1963–2017)“

Качена от Ивайло Начев.

Плакат Гергана Дончева

 Имаме удоволствието на 11 септември 2018 г. от 16.00 ч. да Ви поканим на първата за тази есен лекция от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК „Международният кинофестивал в Солун: история и политика. Българското участие (1963–2017)“. Лекцията ще бъде изнесена от гл. ас. д-р Гергана Дончева. Събитието ще се проведе в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

 

 П Л А К А Т   Н А   Л Е К Ц И Я Т А 

Лекция на д-р Светослав Риболов

Качена от Ивайло Начев.

плакат Риболов 19 юни 4На 19 юни 2018 г. /вторник/, от 11.00 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология, на ул. „Московска“45 доц. д-р Светослав Риболов ще изнесе лекция на тема: „Произход и идейни основи на арианството“.

Лекцията се провежда в рамките на проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“, съвместна инициатива на Института за балканистика с Център по тракология и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.