Пътища и пътеки на европеизма на Балканите

Анотация.
Мрежата на европейското пространство, запазило една колективна памет, е пресечена от пътища и пътеки, преодолели разстояния, граници и езикови бариери. Въпросът за европейската принадлежност на Балканите и приносът им за континенталната идентичност на Европа е съществена част от проблема за духовните ценности, вградени в  архитектониката на Стария континент. Акцент в нашата Кръгла маса ще е европейскостта на балканските култури и ролята на югоизточноевропейските духовни елити, взаимодействали разумно през вековете с Изтока и Запада.