Новини

Успешен завършек на Ученическа лятна Академия 2017 Повече 


Представяне на Studia Balcanica 32 Повече


Стартира УЧЕНИЧЕСКА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ Повече


Споразумение за партньорство с Исторически музей – Самоков Повече


20-годишнина сътрудничество с Хърватската академия Повече 

 

 

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Сборник „Балканите и светът: modus concurrandi”

Balkanite i svetut

Сборникът „Балканите и светът: modus concurrandi” е продукт на двегодишен изследователски проект, финансиран от БАН и осъществен под ръководството на проф. Лиляна Симеонова. Сборникът се посвещава на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика. Повече