Новини

Лекция на проф. Румяна Прешленова „Между Австро-Унгария и Балканите. Социално-историческа перспектива“ Повече


Лекция на доц. Людмила Миндова "Домът на литературата: югославски и постюгославски представи за литературната споделимост" Повече


Лекция на проф. Орлин Събев "Хора, сгради и книги: читатели и библиотеки в османското общество (XVII-XIX в.)" Повече 


Конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО Повече


ИБЦТ В ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКАТА ХУМАНИТАРИСТИКА! Повече 


 

 

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Солун и българите: история, памет, съвремие

logo MПроектът  има за цел да разшири, съхрани и разпространи паметта за историческото, културно и стопанско присъствие на българите в град Солун. Повече