Новини

Покана за участие в Х Международни Балканистични четения, 15-16 ноември 2018 г. Повече


Проф. Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема: „Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“ Повече 


Лекция на проф. Ваня Лозанова-Станчева „Мистерия на сътворението: към интерпретацията на една орфическа чаша“ Повече


Лекционен цикъл Всеки втори вторник 2018 Повече


Посещение на еврокомисаря г-жа Мария Габриел в ИБЦТ-БАН Повече 

 

 

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Солун и българите: история, памет, съвремие

logo MПроектът  има за цел да разшири, съхрани и разпространи паметта за историческото, културно и стопанско присъствие на българите в град Солун. Повече