Новини

Премиерата на MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА, нов проект: MIRABILIA: MIRUS ET MAGICUS Повече 


Представяне на сборник научни статии MIRABILIA:ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА Повече 


Представянето на Thracia 21 Повече


Публична лекция на доц. М, Стамова Повече 


Нова книга: „Древна Тракия през I хил.пр. Христа: икономика, политика, общество, култура Повече

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Сборник „Балканите и светът: modus concurrandi”

Balkanite i svetut

Сборникът „Балканите и светът: modus concurrandi” е продукт на двегодишен изследователски проект, финансиран от БАН и осъществен под ръководството на проф. Лиляна Симеонова. Сборникът се посвещава на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика. Повече