Новини

Представяне на книгите „Концепцията за неутралитета във външната политика на Сталин 1945-1953 г.“ от доц. Петър Ругенталер и „Международни отношения" от проф. Надя Бояджиева Повече


Нов брой на списание Études balkaniques, 2017 кн. 2  Повече 


Делегация от китайския Център за изследване на цивилизациите Повече 


Конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. Повече 


ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ – 2017 Повече 

 

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Сборник „Балканите и светът: modus concurrandi”

Balkanite i svetut

Сборникът „Балканите и светът: modus concurrandi” е продукт на двегодишен изследователски проект, финансиран от БАН и осъществен под ръководството на проф. Лиляна Симеонова. Сборникът се посвещава на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика. Повече