Новини

Българо-румънски колоквиум „Eтничност, език, идентичност: култура и контакти в Европейския Югоизток“ Повече


Пета среща по балканистика Миграциите и Балканите от древността до наши дни Повече 


Представяне на новия брой на сп. Балкани, посветен на неформалната дипломация Повече


Почетно отличие за проф. А. Костов Повече 


Споразумение с китайския Център за изследване на цивилизациите  Повече 

 

 

Сборник "Пътища и пътеки на европеизма на Балканите“

evropeizma na Balkanite

Сборникът "Пътища и пътеки на европеизма на Балканите“ е част от проект на секция „Културна история на балканските народи“ и е посветен на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика.

Повече

Сборник „Балканите и светът: modus concurrandi”

Balkanite i svetut

Сборникът „Балканите и светът: modus concurrandi” е продукт на двегодишен изследователски проект, финансиран от БАН и осъществен под ръководството на проф. Лиляна Симеонова. Сборникът се посвещава на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика. Повече